Audit familyfriendlycommunity

Obec Telnice získala trvalý certifikát Auditu Familyfriendlycommunity - 26. října 2021

V rámci Auditu Familyfriendlycommunity byla mezi 15 certifikovanými obcemi oceněna i Telnice. Trvalý cerfitikát si na slavnostním vyhlášení v brněnské Vidě vyzvedli 26. října 2021 místostarosta Jan Dudák a telnická koordinátorka projektu a zastupitelka Pavla Chovancová. Máme velkou radost, že naše vesnice k těm,…


Audit familyfriendly community: Zpráva o pokrocích za rok 2019

Obec Telnice vydala tuto zprávu o pokrocích za rok 2019 týkající se projektu Audit familyfriendly community. Neleznete ji zde.


Reportáž: Zpráva ze setkání projektové skupiny Auditu familyfriendlycommunity - 2. března 2020

V pondělí 2. března 2020 se v zasedací místnosti setkali členky a členové projektové skupiny auditu familyfriendlycommunity, aby společně zhodnotili dosavadní průběh realizace všech prorodinných opatření schválených zastupitelstvem naší obce v rámci uskutečnění auditu FFC v Telnici. O uděleném certifikátu…


Zpráva o pokrocích za rok 2018

Zpráva o pokrocích za rok 2018 je ke stažení zde.


Reportáž: Předání certifikátu - Audit familyfriendlycommunity - 17. května 2018

Ve čtvrtek 17. května 2018 se v brněnské Vile Löw – Beer uskutečnilo předání certifikátů familyfriendlycommunity. Slavnostního večera se zúčastnili zástupci 9 měst a obcí z jižní Moravy, ve kterých probíhal audit v průběhu roku 2017. Certifikát, z rukou náměstka hejtmana Marka Šlapala, převzali představitelé…


Reportáž: Návštěva hodnotitele auditu familyfriendlycommunity - 3. srpna 2017

V parném čtvrtečním dopoledni dne 3. srpna 2017 zavítala do naší obce hodnotitelka auditu familyfriendlycommunity paní Jitka Crhová. Úkolem paní Crhové bylo zhodnotit průběh auditu v naší obci a následně vypracovat hodnotící zprávu s doporučením, zda je naše obec  vhodným kandidátem k získání certifikátu…


Dokumenty auditu familyfriendlycommunity

Plán opatření ve formátu pdf ke stažení zde Dohoda o cílech ve formátu pdf ke stažení zde Základní projektová zpráva ve formátu pdf ke stažení zde


Dotazníkové šetření přehled výsledků

Přehled výsledků dotazníkového šetření k auditu familyfriendlycommunity ve formátu pdf ke stažení zde


Aktuální informace k průběhu auditu familyfriendlycommunity

Ve čtvrtek 1. června 2017 projednávalo zastupitelstvo obce Telnice, na svém pravidelném zasedání, návrh Plánu opatření a Dohody o cílech k auditu familyfriendlycommunity, se kterým jsme se v naší obci v první polovině letošního roku průběžně seznamovali.  Cílem auditu familyfriendlycommunity je naplnění jeho…


Reportáž: 2. workshop auditu familyfiendlycommunity

Ve čtvrtek 4. května 2017 se v Telnici konal 2. workshop k auditu familyfriendlycommunity. Druhý workshop byl tzv. plánovací. Cílem plánovacího workshopu bylo vytvoření souhrnu stávajících a nových pro-rodinných opatření, které budou předloženy Zastupitelstvu obce Telnice k projednání a ke schválení.   Druhého…


Obrázky dětí ze soutěže k auditu familyfriendlycommunity

V rámci projektu auditu familyfriendlycommunity proběhla Soutěž dobrých nápadů, která byla určena dětem. Zúčastnit se mohly všechny telnické děti. Nejmenší děti mohly svoje nápady a přání vyjádřit kresbou, starší mohli napsat dopis zastupitelům obce na téma: „Co se mi v Telnici líbí a co bych si zde ještě…


Reportáž: schůzka pracovní skupiny k auditu familyfriendlycommunity dne 26. dubna 2017

Ve čtvrtek 26. dubna 2017 se sešla projektová skupina k auditu familyfriendlycommunity na pracovní schůzce. Přítomní členové projektové skupiny společně zhodnotili dosavadní průběh auditu. Pavla Chovancová podala zprávu o dotazníkovém šetření, které probíhalo v měsíci březnu a dubnu. Členové projektové skupiny…


Pozvánka: familyfriendlycommunity - 2. workshop auditu - 4. května 2017

Přijměte srdečné pozvání na 2. workshop auditu familyfriendlycommunity Termín konání: čtvrtek 4. května 2017 od 18 hod. Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu v Telnici Program: 1.  Přivítání a zahájení 2.  Zjištění věcných potřeb 3.  Formulace konkrétních opatření 4. …


Dotazníkové šetření k auditu familyfriendlycommunity

Vážení rodiče, spoluobčané, děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření a vyplněné dotazníky jste již odevzdali. Poslední termín pro odevzdání dotazníků je pondělí 24. dubna 2017. Pokud máte zájem se do tohoto dotazníkového šetření zapojit, kontaktujte paní Pavlu Chovancovou tel:…


Soutěž pro děti MŠ a ZŠ k auditu familyfriendlycommunity

Obec Telnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Telnice vyhlašuje soutěž dobrých nápadů k auditu familyfriendlycommunity na téma: „Co se mi v Telnici líbí a co bych si zde ještě přál?“ Soutěž je určena telnickým dětem v těchto kategoriích: Žáci mateřské školy Žáci základní školy  1. – 3.…


Dotazníkové šetření k auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce března a dubna bude v naší obci probíhat dotazníkové šetření k auditu familyfriendlycommunity.  Dotazníkové šetření budou provádět členové projektové skupiny k auditu. Získané informace budou použity při zpracování auditu familyfriendlycommunity obce Telnice…


Reportáž: I. Workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity - 16. února 2017

Ve čtvrtek 16. února 2017 se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnil I. Workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo celkem 17 účastnic/účastníků. Z toho celkové počtu je 11 členů projektové skupiny k auditu v následujícím složení: František Kroutil - starosta, Pavla…


Pozvánka: 1. workshop auditu familyfriendlycommunity - 16. února 2017

Přijměte srdečné pozvání na  1. wokshop auditu familyfriendlycommunity Termín konání: čtvrtek 16. února 2017 od 18.hod. Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu v Telnici Program: 1. Přivítání a zahájení 2. Průběh auditu, představení životních fází a oblastí 3. Souhrn prorodinných…


Bližší informace o auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané, mnozí jste se již z telnických internetových stránek a obecních nástěnek dozvěděli, že Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na svém zasedání dne 24. listopadu 2016 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena 19. prosince 2016 s Jihomoravským krajem, který je…


Zpráva pro média - audit familyfriendlycommunity

Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na svém zasedání dne 24. listopadu 2016 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena s Jihomoravským krajem, který je národním realizátorem a nositelem licence auditu. Audit familyfriendlycommunity byl vyvinut v Rakousku. V překladu znamená „audit obec…


eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023