Dotazníkové šetření k auditu familyfriendlycommunity

Vážení rodiče, spoluobčané,

děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do dotazníkového šetření a vyplněné dotazníky jste již odevzdali.
Poslední termín pro odevzdání dotazníků je pondělí 24. dubna 2017.

Pokud máte zájem se do tohoto dotazníkového šetření zapojit, kontaktujte paní Pavlu Chovancovou tel: 725 330 011,
e-mail: mistostarostka@telnice.cz,
která vám poskytne potřebné informace.

Získané informace budou použity při zpracování auditu familyfriendlycommunity obce Telnice a mohou pomoci k dalšímu rozvoji pro-rodinných aktivit v naší vesnici.

V případě, že se nezapojíte do dotazníkového šetření, máte možnost napsat svoje nápady, náměty či připomínky k nabídce pro-rodinných aktivit v Telnici na výše uvedený e-mail. I takto poskytnuté informace budou použity k vypracování návrhu na zachování stávajících aktivit nebo jejich rozšíření o nová opatření, která přispějí k tomu, aby se všem obyvatelům naší obce dobře a spokojeně žilo.

 

clanky_10676
clanky_10675
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023