Výherce tajenky křížovky březnového Telnického zpravodaje

Datum:

Do uzávěrky doručení tajenky z křížovky březnového vydání Telnického zpravodaje byly na obecní úřad doručeny celkem 2 správné odpovědi: OSMIHRANNOU JEHLANCOVOU STŘECHU. Výhercem se po losování starostkou obce stala paní Marie Šustrová. Gratulujeme. Na další křížovku se pak můžete těšit v příštím…


Městský úřad Šlapanice informuje

V souvislosti se zvýšeným zájmem občanů o vydání osobních dokladů, které je spojeno s letní turistickou sezónou, Městský úřad Šlapanice doporučuje využívat možnost se předem na daný den objednat. Více informací v příloze.


Veřejná knihovna v Nádražní čtvrti

Veřejná knihovnička v Nádražní čtvrti byla obnovena na zastávce autobusu ve směru na Brno. V nádražní budově již nemůže být umístěna z důvodu nedostatku místa. Doufáme, že cestujícím čtenářům bude sloužit jako dříve. V provozu jsou také všechny ostatní veřejné knihovničky. Přejeme všem čtenářům,…


Nové prvky workout hřiště

Wourkout hřiště na Masarykově náměstí - u zpevněné polní cesty na Sokolnice -  bylo rozšířeno o nové prvky. Tvoří je nízké standardní hrazdy, rovná lavice a dva kusy Step Up. Hřiště je využívano cvičenci všech věkových kategorií. Doufáme, že rozšíření uspokojí všechny zájemce o tuto sportovní…


Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Telnice za rok 2023

Policie České republiky, obvodní oddělení Židlochovice předložilo přehled trestné činnosti a přestupků v teritoriu obce Telnice v období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Celkem bylo v uvedeném období šetřeno 18 trestných činů, přičemž u 7 trestných činů byl zjištěn pachatel. Skladba trestných…


Jak najít sociální službu, kterou potřebuji?

Občas se člověk v životě dostane do tíživé sociální situace. V ten okamžik potřebuje pomoc, ale o sociálních službách a možnostech pomoci toho moc neví. Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo…


Požár na hřbitově

Datum:
Požár na hřbitově

V pondělí 22. ledna na hřbitově v odpoledních hodinách shořel kontejner na plasty a popelnice na sklo. Poškozeno bylo také  nářadí sloužící k úklidu hrobů. Doufáme, že k zapálení došlo nedopatřením. Prosíme občany, aby byli při odhazování odpadu do těchto nádob obezřetní a vždy zkontrolovali, zda jsou…


Svoz odpadu v mrazivých dnech

Společnost KTS Ekologie s.r.o., která zajišťuje v naší obci svoz odpadu, oznamuje, že vzhledem k mrazivému počasí posledních dní eviduje zvýšený výskyt problémů s vysypáváním nádob na odpad, zejména SKO a bio, pokud je tam něco mokrého či tekutého. Vzhledem k tomu, že odpad v nádobách přimrzá, nelze celý…


Výherce tajenky křížovky prosincového Telnického zpravodaje

Do uzávěrky doručení tajenky z křížovky prosincového vydání Telnického zpravodaje byly na obecní úřad doručeny celkem 4 správné odpovědi: PATRNĚ NA NÁZEV OBCE. Výhercem se po losování starostkou obce stala paní Jarmila Padalíková. Gratulujeme. Na další křížovku se pak můžete těšit v příštím…


Výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 v Telnici

Při letošní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE koledníci v Telnici vykoledovali 92 233 Kč. Velký dík patří všem dárcům za štědrost, Základní škole v Telnici za výrobu přáníček a všem koledníkům za mimořádnou spolupráci. Za místní organizátory Orel jednota Telnice  


Výskyt ptačí chřipky - informace pro chovatele

Krajská veterinární správa informuje


Změna kompetencí České inspekce životního prostředí

V souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) NEBUDOU PŘÍSLUŠET ŽÁDNÉ KONTROLNÍ KOMPETENCE VE VZTAHU K FYZICKÝM OSOBÁM NEPODNIKAJÍCÍM. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní…


MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE ŘEŠÍTE PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE BYDLENÍ, ENERGIÍ A NEVÍTE SI RADY?   Můžete využít osobní konzultace na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno – sociální odbor, oddělení sociálních věcí, nebo na telefonní lince 533 304 647   Odkazy, kde najdete bližší informace, které…


Nové jízdní řády

Nové jízdní řády jsou k dispozici na poště Partner Telnice.


Upozornění na nekalé praktiky některých prodejců fotovoltaických elektráren

MAS Slavkovské bojiště ve spolupráci s obcí Telnice upozorňuje na nekalé praktiky některých prodejců fotovoltaických elektráren, které se v poslední době šíří obcemi. V rámci dotace Nová zelená úsporám Light máte nárok nejen na fotovoltaický ohřev teplé a užitkové vody, ale též další opatření zateplení…


Varování před podvodnými SMS a e-maily

Jak možná víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní instituce se již delší dobu potýkají s problémem tzv. phishingových útoků. Občanům chodí podvodné SMS a e-maily, které se tváří jako informace od státu, především o problematice dávek a státní pomoci. Tyto zprávy pak odkazují…


Finanční správa znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů

Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly…


Dopis spoluobčanům

Datum:
Dopis spoluobčanům

Naši milí, jak už všichni nejspíš víte, rozhodly jsme se po důkladném uvážení ukončit údržbu krojů ve vlastnictví obce Telnice. Pracovaly jsme pro vás rády a nelitujeme rozhodnutí, jímž jsme se před dvanácti lety přidaly k projektu, který Telnici přinesl obnovu jak stárkovských krojů, tak i ženáčských.…


Uzavření vstupu na dětské hřiště na ulici Palackého

Z bezpečnostních důvodů a po konzultaci se zástupcem policie ČR byl uzavřen vstup na dětské hřiště na ulici Palackého od silnice III. tířdy vedoucí na nádraží. Vstup do tohotu prostoru zůstává pouze ze strany místní komunikace, která není tak frekventovaná a tudíž pro návštěvníky, především děti, tak…


Nová vstupní brána v základní škole

V říjnu provedli zaměstnanci obce ve spolupráci se společností kovovýroba Kirš výměnu vstupní brány do areálu základní školy. Hlavním důvodem bylo zajištění bezpečnosti dětí především v době her ve školní družině. Konstruce původní brány umožňovala propadání míčků, především florbalových…


Rekonstrukce stání na tříděný odpad v mateřské škole

Během měsíce září a října provedli obecní zaměstanaci ve spolupráci se společností SEVUD rekonstrukci místa pro odkládání tříděného odpau z mateřské školy. Prostor před kuchyní byl vydlážděn a osazen přístřeškem. Kontejnery a popelnice jsou tak chráněny před deštěm a nepříznivými povětrnostními…


Odcizení zavlažovacích vaků

Během měsíce srpna, osadili obecní zaměstnanci všechny mladé stromky v Telnici a jejím okolí zavlažovacími vaky.  Tyto vaky mají zajistit stálý přísun vody ke stromkům. Bohužel ze soboty 7. na neděli 8. října 2023 došlo k odcizení 40 vaků u silnice na Otmarov. Celou záležitost jsme nahlásili a předali…


Výherce tajenky křížovky zářijového Telnického zpravodaje

Do uzávěrky doručení tajenky z křížovky zářijového vydání Telnického zpravodaje byly na obecní úřad doručeny celkem 2 správné odpovědi: "OZNAČUJÍCÍHO PRÁVĚ VRBU". Výhercem se po losování starostkou obce stala paní Marie Gallová. Gratulujeme. Na další křížovku se pak můžete těšit v příštím…


Odnětí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Sokolnice

Dle nařízení JMK ze dne 19.07.2023 dochází ke dni 31.08.2023 k odnětí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Sokolnice. Od 01.09.2023 Městský úřad Šlapanice vykonává státní správu na území těchto obcí: Sokolnice Telnice Újezd u Brna   Od 01.09.2023 Městský…


Hlavní stárek hodů 2024

Havním stárkem příštích hodů byl zvolen Marek Strakatý, první stárkou Eva Strakatá. 


eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023