Bližší informace o auditu familyfriendlycommunity

Vážení spoluobčané,

mnozí jste se již z telnických internetových stránek a obecních nástěnek dozvěděli, že Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na svém zasedání dne 24. listopadu 2016 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity. Tato dohoda byla uzavřena
19. prosince 2016 s Jihomoravským krajem, který je realizátorem a nositelem licence auditu. Projekt Auditu familyfriendlycommunity vznikl v Rakousku. V překladu znamená „audit obec přátelská rodině“.

Význam slova „audit“ vychází z latinského slova „audire“, které překládáme jako „slyšet, naslouchat, konzultovat“. Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, tak jak ho známe z hospodářského prostředí, ale o vzájemné naslouchání mezi občany
a zástupci obce.

Cílem je probudit zájem obce a občanů o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací utvářeli prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi.

Klíčová jsou následující životní období:

  1. Těhotenství a narození dítěte
  2. Rodina s kojencem
  3. Malé dítě do 3 let
  4. Dítě v mateřské škole
  5. Dítě školního věku
  6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
  7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
  8. Senioři

       V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných životních situacích.

       Všichni občané se mohou zapojit do spolupráce na tomto projektu účastí na 1. workshopu, který se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2017 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Telnici.  

Pokud máte zájem stát se členy projektové skupiny, kontaktujte Pavlu Chovancovou (zodpovědná osoba za provedení auditu)
na tel.: 725 330 011 nebo na e-mailu: mistostarostka@telnice.cz. Na uvedenou e-mailovou adresu můžete rovněž zasílat svoje náměty, nápady a připomínky, které budou podkladem pro sestavení návrhu nových pro-rodinných aktivit a opatření vedoucích ke spokojenému životu
v naší obci.                                                

             Více o projektu a prorodinné politice JMK najdete na stránkách Jihomoravského kraje www.rodinnapolitika.cz

clanky_10363
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023