Reportáž: Zpráva ze setkání projektové skupiny Auditu familyfriendlycommunity - 2. března 2020

V pondělí 2. března 2020 se v zasedací místnosti setkali členky a členové projektové skupiny auditu familyfriendlycommunity, aby společně zhodnotili dosavadní průběh realizace všech prorodinných opatření schválených zastupitelstvem naší obce v rámci uskutečnění auditu FFC v Telnici.

O uděleném certifikátu naší obci, který by se dal volně nazvat jako certifikát pro obec, která je přátelská k rodině, svědčí také dvě cedule s logem auditu, které Vás vítají na vjezdu do Telnice z Brna i od Hodonína. Telnice tak patří mezi obce a města, která se mezi prvními zapojila do auditu FFC a nezaostává tak za obcemi v sousedním Rakousku, ve kterém projekt auditu vznikl a rodinná politika je zde na vysoké úrovni. Certifikát nám byl udělen do začátku roku 2021, kdy budeme muset obhájit, na základě realizace dohodnutých opatření auditu, zda si zasloužíme se tímto certifikátem prezentovat.

Troufám si říct, že jsme na velmi dobré cestě včas naplnit vše, co bylo v rámci Dohody o cílech auditu FFC schváleno. Většina opatření je splněna nebo jim ke splnění krůček. Máme však i pár těch, na kterých musíme ještě zapracovat. Dovolím si krátce připomenout jednotlivá opatření, která byla v Telnici díky auditu zachována (tzn., že byla již zavedena před auditem a ten pouze stvrdil jejich důležitost a význam pro život v obci).

K takovým opatřením se řadí Vítání občánků, udržování a obnova dětských hřišť, zachování dotačních programů, podpora Klasu a financování noční linky autobusů v rámci IDS. Zcela nově vznikla díky auditu keramická dílna, ve které probíhají pravidelné kurzy keramiky. Tvoří zde všechny generace. V areálu základní školy mohou děti cvičit na školním hřišti, které je navíc doplněno pítkem
a mlžítkem. Na zahradě mateřské školy se vyjímají nové herní prvky, ze kterých mají naši nejmenší, ale i paní učitelky velkou radost. Pítko a mlžítko, zvláště vhodné pro letní období, bylo instalováno
 i na zahradě mateřské školy.

Velkou radost nám všem přináší nově vzniklý park v nádražní části obce, který byl postupně vysazován rozličnými druhy stromů a v rámci parku byla také vybudována cykloterénní dráha, kde už proběhlo i několik dětských závodů na kolech nebo s autíčky na dálkové ovládání.

Do realizace některých opatření se aktivně zapojují občané, za což obec velmi děkuje. Aby se nám všem v Telnici dobře žilo, musí být dílem každého z nás, snažit se svým přístupem a pomocí pozitivně ovlivnit život v naší obci. Obec netvoří jen starosta, místostarosta a zastupitelé, ale především my všichni. Na nás, občanech této obce záleží! Pokud se začneme tvářit, že se nás nic netýká, tak si jen těžko zachováme místo, se kterým jsme tak úzce spjati.

Opatření v sociální oblasti si vzala za své sociální komise, která je schopná poskytnout odborné poradenství v oblastech sociální péče. Na tuto komisy naší obce se můžete kdykoliv obrátit. V příštím vydání zpravodaje vás budeme ještě podrobněji informovat o rozsahu poradenství a pomoci, které je vám schopna poskytnout sociální komise naší obce.

 Co nám zbývá ještě „dotáhnout“ je projekt Domova důstojného stáří, kde jsme kvůli soudním sporům nebyli schopni toto opatření auditu prozatím realizovat. Pokulhává nám i dramatický kroužek, jehož vznik byl obcí podpořen, nicméně se z personálních důvodů kroužek nepodařilo udržet „při životě“.  Vítáme tedy všechny divadelní nadšence, kteří by se do této aktivity chtěli zapojit.

Pavla Chovancová

clanky_15441
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023