Reportáž: Předání certifikátu - Audit familyfriendlycommunity - 17. května 2018

Ve čtvrtek 17. května 2018 se v brněnské Vile Löw – Beer uskutečnilo předání certifikátů familyfriendlycommunity. Slavnostního večera se zúčastnili zástupci 9 měst a obcí z jižní Moravy, ve kterých probíhal audit v průběhu roku 2017. Certifikát, z rukou náměstka hejtmana Marka Šlapala, převzali představitelé těchto měst a obcí: Brno-Bohunice, Brno-Medlánky, Brno-Židenice, Březina, Ivančice, Kostelec u Kyjova, Krásensko, Vysočany a také naší obce Telnice. Na tuto akci přijely také zástupkyně společnosti Familie&Beruf Management GmbH z Rakouska.  Těší mě, že se Telnice do tohoto poměrně nového projektu měla možnost zapojit. Díky vám občanům, členům projektové skupiny a zastupitelům obce se podařilo sestavit 14 prorodinných opatření (vítání občánků, pořízení a instalace herních prvků do zahrady MŠ, úprava školní zahrady, podpora vzniku dramatického kroužku, podpora vzniku kroužku keramiky, příprava terénní cyklodráhy, zachování noční linky, odborné poradenství při péči o osobu blízkou, pracovník pro zajištění potřeb pro osamělé občany, domov pro seniory – získání stavebního povolení, podpora KLASU, rekonstrukce a úprava dětských hřišť, bezpečné dětské zahrady, zachování dotační podpory, realizace parku v nádražní čtvrti). Do dnešního dne se podařilo 10 opatření uvést do „provozu“. Děti v Mateřské škole se mohou radovat z nového herního prvku, který byl díky auditu pořízen. Na pořízení tohoto prvku jsme využili dotaci   z Jihomoravského kraje. V Šatlavě vznikají krásné keramické výrobky. V nádražní čtvrti se podařilo, za pomoci občanů - zejména z nádražní čtvrti, vysázet park… Důležitým cílem auditu je budování vztahů v obcích, pomáhat při vytváření přívětivých podmínek pro život rodin a podpořit vzájemné naslouchání mezi občany a samosprávou. Děkuji všem občanům, kteří se aktivně zapojují do dění v naší obci, snaží se přispívat k jejímu rozvoji a nebojí se přiložit ruku ke společnému dílu.

Pavla Chovancová, místostarostka obce a telnická koordinátorka projektu

clanky_15436
clanky_15437
clanky_15438
clanky_15440
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023