Reportáž: I. Workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity - 16. února 2017

Ve čtvrtek 16. února 2017 se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnil I. Workshop k projektu auditu familyfriendlycommunity. Na setkání se dostavilo celkem 17 účastnic/účastníků. Z toho celkové počtu je 11 členů projektové skupiny k auditu v následujícím složení: František Kroutil - starosta, Pavla Chovancová – pověřená vedoucí projektu auditu v obci, Marie Fialová – zastupitelka, zástupce seniorů, dále paní Kateřina Umlášková – zastupitelka, osoba kompetentní jednat „v záležitostech pro rodinu“
a v záležitostech občanů s handicapem. Zástupce rodičů v projektové skupině reprezentuje paní Barbora Žáková, ZŠ Telnice zastupuje paní Hana Kašparová, MŠ Telnice slečna Veronika Slezáková. Zástupcem mladých se stal pan Martin Golis – student VŠ, místo v projektové skupině dále přijal pan Zdeněk Kubíček - zástupce skupiny „po aktivním rodičovství“ a zároveň člověk se zkušeností s denní péčí o seniora se zvláštními potřebami. Spolky jsou zastoupeny paní Šárkou Obornou za TJ Sokol Telnice, slečnou Annou Hrazdírovou za Orel Jednotu Telnice. Telnické sluníčko zastupuje paní Barbora Žáková a Pavla Chovancová. Workshopu se  zúčastnila paní Lenka Šebelová - poradkyně k audiu, která byla naši obci přidělena.

Na tomto hodnotícím workshopu měla projektová skupina, za pomoci přítomné veřejnosti, vytvořit souhrn všech stávajících prorodinných opatření a aktivit, které přispívají ke spokojenému životu v naší obci a to napříč všemi generacemi.

Pro auditní proces jsou klíčová následující životní období, kterými se projektová skupina v průběhu celého workshopu zabývala:

1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři.

V každém životním období nebyly opomenuty osoby se zvláštními potřebami.

Po více než třech hodinách se podařilo projít krok po kroku jednotlivá životní období a určit tzv. „současný stav“ aktivit v obci a zapsat je do projektové zprávy. Po tomto zhodnocení se projektová skupina rovněž dohodla na způsobech zapojení obyvatel obce, které bude probíhat formou dotazníků v případě dospělých, menší děti předají svoje náměty pomocí výtvarných technik, starší děti se budou moci vyjádřit slohovou prací na dané téma.

Pro všechny občany stále platí, že mohou zasílat svoje náměty, nápady a připomínky, které budou podkladem pro sestavení návrhu nových či zachování stávajících pro-rodinných aktivit a opatření vedoucích ke spokojenému životu v naší obci na e-mail: mistostarostka@telnice.cz.

Občané se také mohou ještě zapojit do projektové skupiny. Máte-li zájem stát se členem projektové skupiny, kontaktujte Pavlu Chovancovu na tel: 725 330 011.

Celé setkání mělo velmi pozitivní „náboj“ a věřím, že tomu tak bude i v dalším průběhu auditního procesu v naší obci.

Děkuji všem, kteří se do tohoto projektu jakkoliv zapojili a dále ještě zapojí.

Pavla Chovancová

clanky_10433
clanky_10432
clanky_10431
clanky_10430
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023