Zájezd do Zašové

 

    V úterý 14.května se senioři telnického KLASu, doplněni čtyřmi dalšími a naší paní místostarostkou, vydali na výlet do Zlínského kraje, do obce Zašová v okrese Vsetín. Jedná se o poutní místo. Hned ráno slibovalo prosluněný den. Po dvou hodinách jízdy jsme byli na místě a před desátou hodinou čekali u pohádkového funkčního orloje. Všem se vykouzlil úsměv na tváři při pohledu na dřevěný vyřezávaný orloj a na postavičky z pohádek, rovněž vyřezávané, které se postupně ukazovaly. V blízkosti jsme viděli samoobslužný zastřešený stánek, také na první pohled dílo člověka, majícího zálibu v práci se dřevem a člověka, který zřejmě dělá radost lidem... Dobře naladěni jsme pokračovali v jízdě k tamní faře, kde nás očekávala paní kostelnice. Čekala nás prohlídka barokního kostela Navštívení P. Marie, který byl původně dřevěný. V odborné přednášce jsme se dozvěděli o pověsti o zraněném rytíři v boji s Turky, který vyčerpaný v lese byl "osloven" P. Marii a zachráněn  u pramene léčivé vody. Ten jsme také navštívili a domů si vodu vezli. Kostel je krásná stavba, interiér zdobí zvlášť cenný obraz P. Marie nad hlavním oltářem. Průvodce nám podal mnoho zajímavých informací, pověděl o řádu Trinitářů v přilehlém klášteře, který prochází úpravami a kdysi sloužil psychicky i fyzicky postiženým dětem. Pracovaly zde obětavé řádové sestry. Obec patřila rodu Žerotínů. Přišla chvíle na občerstvení. Proběhlo na faře, kde nám byly nabídnuty výborné, pro tuto oblast typické frgály a jiné sladké pečivo. K pití poté čaj či káva.  Po prostorné chodbě jsme přišli na nádvoří kláštera a byli jsme vyzváni k prohlídce přilehlé zahrady, hospodářských stavení a jezírka. Přivítala nás vůně koní, kteří se zde chovají. Dalším a posledním bodem výletu byla návštěva  Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Současná stavba vystřídala soukromou Ballnerovu hvězdárnu na vrcholu zvaném Stínadla už v roce 1929. Kopule o průměru 3 m je zachována dodnes. Jde o kulturní památku. Vyslechli jsme si odbornou přednášku, také nám byla promítnuta polární záře z minulých dní, kterou tu sledovali po celou noc. Byla výraznější díky technice než pozorovaná pouhým okem. Podívali jsme se dalekohledem, viděli jsme skvrny na slunci. Od r.1957 zde funguje meteorologická stanice. Nadešel čas návratu. Dle reakcí zúčastněných se výlet zdařil. Nezbývá než poděkovat paní Božence, vedení obce, paní místostarostce za doprovod a panu řidiči za bezchybnou jízdu. Fotografie najdete zde.

Za KLAS M. Fialová    

Zašová 1
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023