Krojované ostatky

V neděli 11. února 2024 proběhly na orlovně v Telnici již každoroční Krojované ostatky. Letos se ostatky konaly opravdu velmi brzy, neboť postní doba, která předchází Velikonocím, začala Popeleční středou už 14. února.

Sváteční den ve znamení zpěvu a tance bylo tedy třeba začít připravovat co nejdříve. I přes všechny bacily, kterých bylo v tomto období hojně, děti a mládež pilně nacvičovaly Moravskou besedu, aby mohla být v úvodu ostatkové zábavy zatančena pro potěchu krojovaných i přihlížejících. Někteří z tanečníků se nám vraceli až v sobotu z jarních prázdnin na horách, naštěstí v pořádku, a tak nic nebránilo tomu, aby byla nedělní veselice tak, jak má být. Slavnostního nástupu se zúčastnili nejen krojovaní v telnických krojích, ať už svátečních či pracovních, ale i zástupci ze Sokolnic, Nikolčic a Klobouk.  Malým i velkým to v krojích moc slušelo, k tanci i poslechu hrála kapela Telničanka, návštěvníci ostatků byli dobře naladěni.

Podvečer se přehoupl do večera, a tak bylo potřeba zahájit obřad pochovávání basy. Za basou se v průvodu shromáždili všichni truchlící krojovaní, nechyběli pracovníci v oranžových vestách se žlutou popelnicí na plasty, s nářadím a nápisy varujícími před požáry na místním hřbitově, samozřejmě pod dozorem váženého člena sboru dobrovolných hasičů, lyžař v kraťasech a s deštníkem, připomínající momentální počasí na horách. Společně s ostatkovým panem farářem a kostelníkem se závěrečného obřadu a loučení s basou zúčastnil i otec Oldřich Chocholáč, který opět v nestřeženém okamžiku uchvátil ostatkovou kropenku a zajistil menší oblevu přímo v sále. I přes tyto pohromy jsme se s basou důstojně rozloučili za zpěvu ostatkových přímluv a duch basy byl propuštěn na 40 dní ze služeb hudby.

Závěrem už bylo jen třeba vydat vtipnou tombolu, ve které se mimo jiné objevila postní valentýnská večeře (chleba se sádlem ve tvaru srdíček), sada pingpongových pálek a hodiny stolního tenisu na orlovně pro dva náhodně vylosované hráče, hejno slepic (prozatím ve formě vajec k vysezení), či romantická večeře při svíčkách, realizovaná ihned po vyhlášení na parketu.

Věřím, že se všichni zúčastnění dobře pobavili, vytančili se a někteří i vyběhali, a že už se těší na další pohodovou akci.

Za organizátory děkuji všem příznivcům tradic, že se s námi přišli pobavit, že nám nabídli svou pomoc, že svou účastí v kroji akci podpořili a ozdobili. Děkuji Anně Životské za nacvičení besedy s dětmi a mládeží, děvčatům z kulturní komise za pomoc při přípravě krojů, rodině Zavadilových za výborné perníkové basičky a všem, kteří pomohli s oblékáním krojovaných a s přípravou programu i prostor orlovny.

Fotografie z akce na www.oreltelnice.cz.

Bohumila Hrazdírová, Orel Telnice

Ostatky 2024 (3)
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023