Beseda na téma "Úcta k člověku"

     V úterý 9. dubna v dopoledních hodinách se členové KLASu, ale i někteří další občané Telnice i Sokolnic, členka sociální komise Mgr. K. Umlášková, paní starostka s místostarostkou a bývalý starosta F. Kroutil sešli v zasedací místnosti  OÚ v hojném počtu, aby si vyslechli přednášku s názvem "Úcta k člověku".

Přednášející MUDr. Viola Svobodová, v doprovodu svého manžela - řidiče, byli přivítáni včetně pana F. Kroutila, který se zasloužil o uskutečnění přednášky. Po paní starostce ještě i zástupkyně KLASu přítomné i hosty přivítala a předala kytičku s malou pozorností. Kronikářka KLASu požádala o zápis do kroniky.

O co se jedná, řekne-li se úcta k člověku? Jde o lidský vztah, od slova ctíti, který se projevuje ohleduplností, zdvořilostí, respektováním, podporováním... Jak pro věřící, tak pro nevěřící, může být dobrým příkladem dodržování Desatera...

A kdo přednášející žena je? MUDr. Svobodová, vedoucí lékařka Hospicu sv. Alžběty v Brně, pracovala v Nemocnici u sv. Anny, věnovala se genetice na interně Dětské nemocnice a ještě byla primářkou na klinice inf. nemocí ve FN v Bohunicích. Paní doktorka se zaměřila při přednášce na činnost při doprovázení onkologicky nemocných pacientů - na vztah člověka k člověku. Vyzdvihla fakt, že i člověk bezdomovec má svoji cenu, že je dobré při jednání s lidmi vždy hledat příčinu změn v chování a snažit se projevit účast, úctu, lásku k člověku. Že každý člověk má svou cenu, není možno zapomínat. Na příkladech ze své praxe vyzdvihla, jak pro ni samotnou byla inspirací jednotlivá setkání a setkávání s jednotlivými pacienty v poslední fázi života, jak i rodinní příslušníci mnohdy změnili myšlení a jednání, například co se eutanázie týká.

Vše bylo řečeno, některé z nás přispěly do diskuze... Někteří byli očividně dojatí a nechali beze slov doznít co bylo řečeno.

V závěru zazněl velký potlesk a poděkování z úst paní starostky, předání kytičky a menší pozornosti.

Plni dojmů z této plodné přednášky jsme se rozcházeli domů.

Jménem KLASu děkuji vedení obce za umožnění přednášky a panu F. Kroutilovi za ochotu domluvit pro seniory tuto přednášku.

M. Fialová

IMG_20240409_091819
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023