Setkání KLASu 9. ledna 2024

V KLASu jsme nový rok začaly v úterý 9.ledna. 

Písní "Dyž sem šel z Hradišťa" jsme zahájily a popřály si vše dobré v nastávajícím roce. Naše kronikářka Boženka přinesla k nahlédnutí jak kroniku, tak pořadač s fotografiemi. Patří jí dík za tak dobrou práci.

Příspěvek právě od ní nám poskytl možnost určovat činnost či povolání, která se skrývají za jménem a příjmením, která začínají stejným písmenem / Karel Kachyňa /. Procvičena tak byla dlouhodobá paměť.

Dále jsme otevřely téma "Co očekávám od nového roku" anonymním sdělením toho, co bychom si přály, aby se zlepšilo či změnilo a toho, co by mohlo zůstat bez větších změn, s čím jsme byly spokojeny. Následně byly odpovědi přečteny. Samozřejmě zdraví a přání zlepšení situace ve světě ale i u nás, to byly nejčastější odpovědi seniorek.

Na řadu přišel pracovní list k procvičení pozornosti a postřehu. Také jsme se snažily oprášit v paměti lidová pořekadla, týkající se nového roku. Všechny ženy byly aktivní...

O přestávce jsme si připily na zdraví v nastupujícím roce a rozvinula se debata, kterou přerušila milá návštěva paní starostky a místostarostky. Byly vzneseny různé dotazy, pohovořeno o čerstvě proběhlé "Tříkrálové sbírce", čas běžel a bylo nutno se rozejít.  Příště se sejdeme 23. ledna.

Za KLAS Marie Fialová

Spokojený senior_logo
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023