Setkání KLASu v závěru roku 2023

Předposlední setkání členek KLASu v roce 2023 proběhlo se zaměřením na mezilidské vztahy 28.11.

Po vzájemném přivítání jsme si zazpívaly další píseň - Chodíme, chodíme. K procvičení paměti pomohlo psaní jmen vnoučat a pravnoučat, případně i jejich data narození. K nim jsme přiřadily i jména našich prarodičů.

Proběhlo krátké procvičení jemné motoriky a poté v hlavním tématu jsme si uvědomily, že postavení starých rodičů  ve společnosti se podstatně liší od doby, kdy my, starší a nejstarší generace, jsme byly mladší. Někdy je dosti obtížné najít správné místo ve společnosti, kde se v médiích neustále zdůrazňuje růst důchodů, stárnutí populace a podobná negativa. Že byla větší úcta ke stáří, je nesporné...

Na řadu přišel pracovní list a po přestávce se rozvinula debata k dnešnímu tématu.

 

Po čtrnácti dnech - 12.12. 2023 jsme se  sešly, abychom si vytvořily přání k Vánocům.

Zpěvem písně Jaké je to hezké, jsme zahájily a poté na pracovním listu plnily úkol - přesmyčky slov. Přečetly jsme si příspěvek od naší kronikářky Boženky a ještě báseň o stařence, vzpomínající na léta svého života, vyvolávající pěkné vzpomínky, ale i ty smutné, které život ve vyšším věku přináší. Oběma seniorkám za příspěvek patří poděkování.

Procvičily jsme si stříhání, kreslení, lepeni, s uplatněním svého vkusu. Všem se výrobek podařil, některé z nás měly přáníčka dvě. Kdo chtěl, mohl si odnést okopírovanou vystřihovánku s vánočním motivem, poněkud náročnější na čas.

Po krátké přestávce jsme popřály k narozeninám jedné ze seniorek a pochutnaly si na zákusku. To už jsme vítaly vedení  obce a proběhla příjemná debata. Vzájemně jsme se obdarovaly drobnými dárky a s přáním radostně prožitých Vánoc se rozloučily.

Ještě závěrem byl připomenut  zájezd 27.12. na shlédnutí betlémů v Třešti, Jihlavě a Polné s KLASem z Brna a společnou vedoucí Terezkou. 

 

Za KLAS  M. Fialová

Spokojený senior_logo
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023