Farní svatováclavská pouť

Na státní svátek 28. září 2023 se poutníci z telnické a pratecké farnosti vydali na poutní zájezd do Rousínovce, na poutní místo Lutršték a do Slavkova u Brna.

První zastávkou na naší pouti byl tedy Rousínovec, který je dnes součástí města Rousínova a v jehož kostele sv. Václava sloužil mši svatou otec Oldřich Chocholáč. Právě v této farnosti kdysi sám „kaplanoval“. Po mši svaté jsme nasedli do autobusu a jeli na plánovanou prohlídku poutního místa Lutršték, které se nachází poblíž vesnice Němčany. Nejdříve jsme se zastavili u studánky s léčivou vodou, která dle pověstí uzdravila několik slepých lidí a pomohla i bolavým kloubům. Nad studánkou se nachází malá kaple se sochou Panny Marie Sedmibolestné, jak na svém klíně třímá svého syna Ježíše Krista. Z darů poutníků bylo v roce 1867 kousek nad studánkou započato se stavbou poutní kaple, která byla dokončena a slavnostně vysvěcena v roce 1877. My jsme se tu pomodlili litanie za nás poutníky, naše blízké, za farnost a mír ve světě.

Naše další cesta směřovala do Slavkova u Brna, kde jsme po společném obědě navštívili místní hřbitov s krásnou barokní kaplí sv. Jana Křtitele. Naše kroky směřovaly do centra města ke zdejšímu farnímu kostelu Vzkříšení Páně. Původně byl ve městě gotický kostel sv. Jakuba. V polovině 18. století se však kostel částečně sesunul, a proto byl celý zbořen a na konci 18. století vystavěn zcela nový chrám na jiném místě pod zámkem. Nový kostel byl postaven podle projektu vídeňského architekta Jan Ferdinand Hetzendorf z Hohenbergu. Před hlavním vchodem se nachází předsíň se šesti sloupy s korintskými hlavicemi, které nesou biblický reliéf Rozeslání apoštolů. Pěkné reliéfy jsou k vidění i v chrámovém interiéru: např. motiv Vzkříšení Páně a Archa úmluvy nad hlavním oltářem, Křtu Páně či Poslední večeře Páně. Hlavní oltář a dva boční oltáře jsou vystavěny z červeného mramoru. Při novém liturgickém uspořádání byl interiér kostela doplněn oltářem z bílého mramoru a slavnostně vysvěcen 16. října 1986. Při příchodu do tohoto nádherného kostela přestanete málem dýchat, protože bílá výmalba kostela a monumentální sochařská výzdoba v člověku zanechávají nezapomenutelný zážitek. Náš pan farář v tomto kostele před lety přijal svátost křtu, první svaté přijímání, biřmování, pravidelně ministroval i sloužil v roce 2004 primiční mši svatou. Každému, kdo v tomto nádherném chrámu ještě nebyl, vřele doporučuji, aby si sem udělal malý výlet. Jistě každý ocení zručnost starých mistrů různých řemesel, kteří vlastníma rukama dokázali vytvořit tolik nádhery. Plni zážitků jsme si někteří ještě udělali krátký výlet po zámeckém parku a po památkách na náměstí.

Děkujeme o. Oldřichovi, který toto všechno vymyslel a celý den nás provázel. Poděkování patří také panu řidiči Aloisi Hrdličkovi, který nás jako vždy v klidu a pohodě dovezl domů. Možná jsme při této příležitosti byli jedni z posledních jeho zákazníků, a tak mu přejeme hodně zdraví, radosti a pohody a ať si ještě velmi dlouho užívá zaslouženého důchodu.

Anna Nečasová

Fotogalerie

1699295139569
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023