Setkání s T. G. Masarykem

V sobotu 28. října 2023 jsme si společně na Masarykově náměstí v Telnici u pomníku padlých v 1. světové válce připomněli 105. výročí založení Československa. Toto setkání bylo umocněno příjezdem kolony historických vozidel, která přivezla prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s doprovodem. Věrohodný dvojník pana prezidenta s Alicí, legionáři, četníky a dalšími dobově oblečenými hosty zavítali do Telnice stejně jako před léty skutečný T.G.Masaryk.  Na úvod zaznělo průvodní slovo, které vycházelo ze zápisu v kronice a seznámilo účastníky s průběhem akce.

Psal se rok 1928, kdy se první Československý prezident na své cestě do Kroměříže zastavil také u nás v Telnici. Nebylo to poprve, kdy ho vítali zástupci vedení obce, Sokolů, Orlů a hasičů společně se školní mládeží. Toho dne se T.G.Masaryk zastavil a byl přivítán kyticí růží a hodovými koláči, poněvadž se tak stalo den před telnickými hody.

My si dnes společně se spolkem Čechora, klubem policejní historie Brno a technickým muzeem v Brně tuto návštěvu připomeneme. Každým rokem navštěvují členové těchto klubů v tento den různé části naší republiky, kterými prezident Masaryk projížděl. Přivítáme věrohodného dvojníka pana prezidenta s jeho doprovodem. Pana prezidenta přivítáme tak, jako ho tehdy vítaly žákyně telnické školy Marie Sklenářová, Marie Pešlová a starosta obce Tomáš Sklenář, dědeček naší současné paní starostky.

Žákyně základní školy Natálie Umlášková a Natálie Ketmanová, přednesly básničku, uvedenou také v kronice, předaly kytici a přivítaly pana prezidenta chlebem a solí v doprovodu Moniky Hanikové a Františka Kroutila.

Velevážený pane prezidente!

Celým naším krajem zavanulo lehce,

že slavný den dnes světí naše srdce.

Štěstí brána se nám otvírá

neb se k nám náš předrahý otec ubírá.

Radujte se s námi všichni vesničané

 a věnujte mu srdce svoje odevzdané!

 

My žáci zvláště jsme se těšili

na dnešní den všem přemilý,

že Vás konečně spatříme,

tím se všichni potěšíme.

Jak ráda vítá celá naše víska největšího syna Moravy

a ústy „svých“ dětí hřímá nejjásavější pozdravy.

Vítán buď!

Následoval společný zpěv státní hymny.

Zdravice, kterou vítal pana prezidenta můj dědeček je taktéž zapsána v kronice, byla tedy použita beze změny, aby co nejvíce přiblížila historii.

 

„Vážený pane prezidente!

Jako starostka obce na území obce Telnice, jménem všech občanů Vás co nejuctivěji vítám a pozdravuji.

Děkuji Vám za Vaši laskavost, že jste na několik okamžiků mezi námi stanul, abychom Vám mohli naši nechvějnou věrnost ku republice a oddanost a lásku ku Vaší vznešené osobě vysloviti.

Přeji Vám, pane prezidente, aby Váš pobyt na naší milé Moravěnce, která je též Vaší kolébkou, byl co nejpříjemnější a přispěl ku Vašemu osvěžení, abyste ještě mnohá léta mohl osudy republiky říditi a ve prospěch nás všech působiti, čemž volám z hloubi srdce: Na zdar!“

Zdravici pronesl také prezident Masaryk a poté už následovalo položení věnce k památníku

Na závěr jsme si všichni zazpívali Masarykovu oblíbenou písničku Ach synku, synku.  Společně s panem prezidentem, v doprovodu legionářů, četníků, Sokolů, hasičů a zástupce Orla jsme se přesunuli k památníků 100.výročí založení Československa, kde jsme položili kytici a ozdobili trikolorou lípu, která byla k tomuto výročí vysazena. Stejně byla vyzdobena i lípa u orlovny, u které podepisoval pan prezident fotografie.

Celé odpoledne bylo ukončeno na orlovně v dobové kavárně s jazzovou kapelou Juki Band, která přispěla k pohodové atmosféře. Všichni přítomní mohli ochutnat Masarykovo cukroví a koláče, které napekly členky kulturní komise a telnického KLASu.  Všichni účastníci tak mohli důstojně oslavit nejen výročí založení Československa, ale připomenout si část telnické historie.

Poděkování patří krojovaným děvčatům ze základní školy, paní učitelce Veronice Coufalové a panu řediteli školy Petru Gabrhelovi za zpěv a hudební doprovod, Monice Hanikové a Františku Kroutilovi za krojovaný doprovod, Simoně Výletové za zapůjčení krojů pro děti, zúčastněným členům Sokola, Orla a hasičů za důstojné doplnění skupiny legionářů a četníků.  Děkujeme členům spolku Čechora a všem účastníkům za krásné podzimní odpoledne. Fotografie zde. 

Leona Bímová

nové video: https://www.youtube.com/watch?v=JSSBxZuXq0w

https://www.youtube.com/watch?v=iwsui24AOWA&t=1s

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FocenisrazuaakciCRSK&set=a.648819200732109

f23-4271
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023