KLAS se sešel po prázdninách

 V úterý 12. září 2023 jsme se v KLASu sešly po dvouměsíční pauze. Byly jsme téměř v plném počtu a z reakcí bylo patrno, že jsme se na sebe již těšily. Hned úvodem jsme se domluvily, že místo znělky budeme zpívat vždy jednu lidovku z Telnického zpěvníku. Tentokrát to byla píseň Beskyde, Beskyde.

Seniorky byly seznámeny s tématy na pololetí. Po krátkém procvičení paměti následovalo povídání o aktivitách, se zaměřením na pohyb. Je známo, že ve městech fungují SENIORCENTRA, kde si senioři mohou vybírat z nabídek. My, které žijeme na vesnici, máme dost pohybu při práci na zahrádkách, procházkách s vnoučaty a navštěvováním zdravotního cvičení. Byl dán prostor k debatě, kdy jsme si vzájemně sdělily své zážitky a zkušenosti. Je  dobré si zapamatovat, že si vybereme takovou aktivitu, která je přiměřena našim schopnostem a momentálnímu zdravotnímu stavu. Důležitá jsou také bezpečnostní opatření, jen jsme zopakovaly to, co je nám dobře známo, ale někdy to podceníme.

Na řadu přišly gratulace hned třem seniorkám, které během prázdnin oslavily narozeniny. Připily jsme na jejich zdraví a pochutnaly si na tom, co připravily.

Pracovní list byl dalším bodem - doplňovaly jsme tajenku a tvořily co nejvíce slov na dané hlásky. To už nás přišla pozdravit paní starostka. Rozvinula se beseda - dva měsíce je poměrně dlouhá doba na události obce!

Čas rychle plynul, dvouhodinovka byla u konce. Příští setkání je naplánováno na 26.září - srdečně zveme!

Za KLAS Telnice M. Fialová

klas
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023