Ministrantský tábor Konice 2023

Náš letošní ministrantský tábor v Konicích u Znojma začal velmi slavnostně. Po příjezdu jsme se pozdravili s otcem biskupem Pavlem, který spolu s dalšími kněžími sloužil poutní mši svatou v tamním kostele sv. Jakuba. A my jsme při této mši v hojném počtu ministrovali. Po mši svaté jsme se spolu vyfotografovali a v dálce mohli pozorovat rychle se šířící letní požár obilného pole někdy mezi námi a Znojmem, naštěstí byli nakonec hasiči ještě rychlejší.

Po celý týden nám ale panovalo příznivé počasí, velká vedra se nedostavila, celkem příjemné teploty občas doprovodil deštík. A tak jsme se mohli poměrně dobře držet našeho připraveného programu, který se nesl v duchu Starého zákona. Díky tomu, že už je covidová doba za námi, vrátila se klukům oblíbená hra vyměňovačka, při níž se vlastně čtyři týmy našich táborníků postupně seznámí s velkou částí této malé vesnice. První den patřil tematicky Josefu Egyptskému, a tak jsme třeba stavěli sýpky na obilí či faraonovy paláce v nedalekém lesíku. Nechyběl samozřejmě ani táborák, ostatně každý druhý den jsme se spolu večer setkávali právě u ohně.

O Mojžíšově úterý se kluci seznámili nejen s desaterem, ale poctivě v dešti šlapali čtyři kilometry do Znojma. Cestou si připomněli putování Izraelitů pouští (ne 4, ale 40 kilometrů) a svýma holýma nohama přebrodili rozevřené Rudé moře (pardon, Dyji). Tento vodní adrenalin nikomu neuškodil… Pak jsme se vydali poznávat krásy historického města Znojma, děkujeme místnímu děkanství za milé přijetí a občerstvení. No, aby vody nebylo ten den málo, šli se kluci vykoupat do tamního moderního koupaliště. Paráda, nikdo se ani tady neutopil. Celodenní výlet byl zakončen společnou dětskou mší s panem farářem Laďou, na který navázal táborák s jednou místní rodinou. Tatínek nám vesele hrál tábornické písničky, maminka zpívala a jeden ze synů (Filip) se rozhodl od následujícího dne přidat k našemu táboru, který pobýval na konické faře. To byla skvělá zpráva, doplnil tak naše stavy na 20 účastníků.

Středa patřila hrdinovi jménem Jozue. A s tímto slavným a požehnaným vojevůdcem jsme zvládli lesní průzkumnou hru a taky oblíbenou vlajkovanou. Navštívil nás také telnický pan farář otec Oldřich a společně jsme slavili mši svatou v největším chrámě na světě: přímo v lese.

Samsonův čtvrtek předznamenal už podle jména legendárního siláka, že nás čeká spousta silových disciplín. Začali jsme ale na místním hřišti tradičně oblíbeným baseballem a také rozběhaným „Člověče nezlob se“. Po té jsme vyrazili na cestu do Chvalovic a jejich sportovního areálu, kde se kluci v různých věkových kategoriích porovnávali v rozmanitých atletických a fyzicky náročnějších sportech. Po jejich zvládnutí nás opět přivítalo Znojmo a s ním i hasičský záchranný sbor, jehož členové nám představili nejen kus své práce, ale nechali nás i cvičně hasit hořící hospodu. Mokrá byla nejen hospoda, ale i všichni, kteří jsme zrovna stáli okolo… Od ochotných hasičů vedly naše cesty do Lasergame areny, ve které se odehrál veliký souboj skoro na život a na smrt.

Král David se nám stál pátečním hrdinou a nejen tim, že porazil Goliáše. Na památku slavného vítězství na obřím Pelištejcem si kluci vyrobili také takové pastevecké praky a soutěžili v jejich používání. Jen jsme je museli odhánět od oken sousedních domů, dobře to dopadlo. Vyzkoušeli si ale také luky a šípy, též dobové bojové vybavení. Král David byl ale znám také svým hudebním a básnickým nadáním, a tak jsme si všichni užili čtyři krásná divadelní představení na starozákonní témata, ale také vlastní poetickou tvorbu. Kluci se také dočkali vytouženého fotbalového turnaje a mírně upraveného ragby, jsme rádi, že se při tom nikomu nic nestalo. Král David dokázal v noci překvapit svého předchůdce a pronásledovatele Saula, a tak jsme si noční hru zahráli i my. Díky několika ochotným spolupracovníkům jsme s jednoduchým tématem zvládli dětem připravit netradiční zážitky…

O sobotě jsme se seznamovali s moudrým Šalamounem, synem krále Davida. Táborníci luštili různé hádanky a rébusy, pustili jsme se do tolik očekávané hry Atentát, která již několik dní vyhlížela vhodné počasí. Jelikož nám místní kluci přislíbili přátelské fotbalové utkání, vydali jsme se na hřiště a chvílemi v horkém slunci a mezi kapkami deště jsme se poměřili v této tradiční hře. V obou utkáních jsme místní porazili, byť nás to stálo spoustu sil a málem i zranění našich nejlepších hráčů. Přesto i tak moc děkujeme, že si na nás místní mladí sportovci udělali čas. To už jsme se ale chystali na vyhlášení výsledků naší celotáborové hry, při které se na prvních třech místech umístili:

- v mladší kategorii: 1. Robert Ozorovský, 2. Marek Ozorovský, 3. Samuel Trávník

- ve starší kategorii: 1. Ondřej Číhal, 2. Petr Gabrhel ml., 3. Jakub Václavek.

Zajímavé bylo, že o obou prvních místech musel rozhodnout nakonec vědomostní rozstřel vždy mezi oběma nejúspěšnějšími táborníky. Mezi týmy zvítězili červení, jejichž jméno znělo Rudí dragouni. Gratulace všem, nejen vítězům, ale i všem ostatním zúčastněným za fair-play hru. A vůbec, celý tábor se nesl na vlně pohody a kamarádských vztahů. Věříme, že si tyto pěkné vzpomínky přinesou kluci nejen domů, ale do svých životů. Kromě zúčastněných ministrantů děkujeme také všem vedoucím a kuchařům: jáhnovi Jendovi Huskovi, Mirkovi Horákovi, Patrikovi Huskovi, navíc také strašidlům: Františku Kroutilovi ml., Jakubovi Chovancovi a Petru Gabrhelovi st. Zvláštní poděkování patří Vaškovi Kroutilovi, který se osvědčil jako hlavní vedoucí našeho tábora. Díky vyřizujeme také všem rodičům a podporovatelům, zvláštní díky Pavlu Zapletalovi, ale také všem kněžím: Ladislavu Bublánovi, Marianu Huskovi a Oldřichu Chocholáčovi, nakonec i samotnému brněnskému biskupovi. Děkujeme také konické farnosti za milé přijetí a krásnou spolupráci.

František Kroutil, jménem všech vedoucích tábora

Ministrantský tábor Konice 2023

Náš letošní ministrantský tábor v Konicích u Znojma začal velmi slavnostně. Po příjezdu jsme se pozdravili s otcem biskupem Pavlem, který spolu s dalšími kněžími sloužil poutní mši svatou v tamním kostele sv. Jakuba. A my jsme při této mši v hojném počtu ministrovali. Po mši svaté jsme se spolu vyfotografovali a v dálce mohli pozorovat rychle se šířící letní požár obilného pole někdy mezi námi a Znojmem, naštěstí byli nakonec hasiči ještě rychlejší.

Po celý týden nám ale panovalo příznivé počasí, velká vedra se nedostavila, celkem příjemné teploty občas doprovodil deštík. A tak jsme se mohli poměrně dobře držet našeho připraveného programu, který se nesl v duchu Starého zákona. Díky tomu, že už je covidová doba za námi, vrátila se klukům oblíbená hra vyměňovačka, při níž se vlastně čtyři týmy našich táborníků postupně seznámí s velkou částí této malé vesnice. První den patřil tematicky Josefu Egyptskému, a tak jsme třeba stavěli sýpky na obilí či faraonovy paláce v nedalekém lesíku. Nechyběl samozřejmě ani táborák, ostatně každý druhý den jsme se spolu večer setkávali právě u ohně.

O Mojžíšově úterý se kluci seznámili nejen s desaterem, ale poctivě v dešti šlapali čtyři kilometry do Znojma. Cestou si připomněli putování Izraelitů pouští (ne 4, ale 40 kilometrů) a svýma holýma nohama přebrodili rozevřené Rudé moře (pardon, Dyji). Tento vodní adrenalin nikomu neuškodil… Pak jsme se vydali poznávat krásy historického města Znojma, děkujeme místnímu děkanství za milé přijetí a občerstvení. No, aby vody nebylo ten den málo, šli se kluci vykoupat do tamního moderního koupaliště. Paráda, nikdo se ani tady neutopil. Celodenní výlet byl zakončen společnou dětskou mší s panem farářem Laďou, na který navázal táborák s jednou místní rodinou. Tatínek nám vesele hrál tábornické písničky, maminka zpívala a jeden ze synů (Filip) se rozhodl od následujícího dne přidat k našemu táboru, který pobýval na konické faře. To byla skvělá zpráva, doplnil tak naše stavy na 20 účastníků.

Středa patřila hrdinovi jménem Jozue. A s tímto slavným a požehnaným vojevůdcem jsme zvládli lesní průzkumnou hru a taky oblíbenou vlajkovanou. Navštívil nás také telnický pan farář otec Oldřich a společně jsme slavili mši svatou v největším chrámě na světě: přímo v lese.

Samsonův čtvrtek předznamenal už podle jména legendárního siláka, že nás čeká spousta silových disciplín. Začali jsme ale na místním hřišti tradičně oblíbeným baseballem a také rozběhaným „Člověče nezlob se“. Po té jsme vyrazili na cestu do Chvalovic a jejich sportovního areálu, kde se kluci v různých věkových kategoriích porovnávali v rozmanitých atletických a fyzicky náročnějších sportech. Po jejich zvládnutí nás opět přivítalo Znojmo a s ním i hasičský záchranný sbor, jehož členové nám představili nejen kus své práce, ale nechali nás i cvičně hasit hořící hospodu. Mokrá byla nejen hospoda, ale i všichni, kteří jsme zrovna stáli okolo… Od ochotných hasičů vedly naše cesty do Lasergame areny, ve které se odehrál veliký souboj skoro na život a na smrt.

Král David se nám stál pátečním hrdinou a nejen tim, že porazil Goliáše. Na památku slavného vítězství na obřím Pelištejcem si kluci vyrobili také takové pastevecké praky a soutěžili v jejich používání. Jen jsme je museli odhánět od oken sousedních domů, dobře to dopadlo. Vyzkoušeli si ale také luky a šípy, též dobové bojové vybavení. Král David byl ale znám také svým hudebním a básnickým nadáním, a tak jsme si všichni užili čtyři krásná divadelní představení na starozákonní témata, ale také vlastní poetickou tvorbu. Kluci se také dočkali vytouženého fotbalového turnaje a mírně upraveného ragby, jsme rádi, že se při tom nikomu nic nestalo. Král David dokázal v noci překvapit svého předchůdce a pronásledovatele Saula, a tak jsme si noční hru zahráli i my. Díky několika ochotným spolupracovníkům jsme s jednoduchým tématem zvládli dětem připravit netradiční zážitky…

O sobotě jsme se seznamovali s moudrým Šalamounem, synem krále Davida. Táborníci luštili různé hádanky a rébusy, pustili jsme se do tolik očekávané hry Atentát, která již několik dní vyhlížela vhodné počasí. Jelikož nám místní kluci přislíbili přátelské fotbalové utkání, vydali jsme se na hřiště a chvílemi v horkém slunci a mezi kapkami deště jsme se poměřili v této tradiční hře. V obou utkáních jsme místní porazili, byť nás to stálo spoustu sil a málem i zranění našich nejlepších hráčů. Přesto i tak moc děkujeme, že si na nás místní mladí sportovci udělali čas. To už jsme se ale chystali na vyhlášení výsledků naší celotáborové hry, při které se na prvních třech místech umístili:

- v mladší kategorii: 1. Robert Ozorovský, 2. Marek Ozorovský, 3. Samuel Trávník

- ve starší kategorii: 1. Ondřej Číhal, 2. Petr Gabrhel ml., 3. Jakub Václavek.

Zajímavé bylo, že o obou prvních místech musel rozhodnout nakonec vědomostní rozstřel vždy mezi oběma nejúspěšnějšími táborníky. Mezi týmy zvítězili červení, jejichž jméno znělo Rudí dragouni. Gratulace všem, nejen vítězům, ale i všem ostatním zúčastněným za fair-play hru. A vůbec, celý tábor se nesl na vlně pohody a kamarádských vztahů. Věříme, že si tyto pěkné vzpomínky přinesou kluci nejen domů, ale do svých životů. Kromě zúčastněných ministrantů děkujeme také všem vedoucím a kuchařům: jáhnovi Jendovi Huskovi, Mirkovi Horákovi, Patrikovi Huskovi, navíc také strašidlům: Františku Kroutilovi ml., Jakubovi Chovancovi a Petru Gabrhelovi st. Zvláštní poděkování patří Vaškovi Kroutilovi, který se osvědčil jako hlavní vedoucí našeho tábora. Díky vyřizujeme také všem rodičům a podporovatelům, zvláštní díky Pavlu Zapletalovi, ale také všem kněžím: Ladislavu Bublánovi, Marianu Huskovi a Oldřichu Chocholáčovi, nakonec i samotnému brněnskému biskupovi. Děkujeme také konické farnosti za milé přijetí a krásnou spolupráci. Táborové fotografie naleznete zde.

František Kroutil, jménem všech vedoucích tábora

společná úvodní
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023