Seniorská olympiáda

Poslední den měsíce května - 31.5.2023 byl pro seniory nejen z naší obce zvláštní - konal se 2.ročník seniorské olympiády, tentokrát v obci Lelekovice. Ráno po osmé hodině jsme se seniory z Újezdu u Brna mířili autobusem spolu s naší paní starostkou směr Brno. V Králově Poli jsme přibrali další seniorky a dojeli do místa konání - Lelekovic. V budově požární zbrojnice jsme se připravili a v amfiteátru hned za ní proběhlo slavnostní zahájení. Všech 22 týmů bylo srdečně přivítáno naším bývalým starostou panem Františkem Kroutilem. Představil nám starostu Lelekovic - Aleše Mikauše, dále olympionika obce, skupinu žáků s paní učitelkou - sborem, který zahájil v doprovodu klavíru naší hymnou. Sklidili za to potlesk všech zúčastněných. Slavnostní pocit byl umocněn hořícím olympijským ohněm. Žáci ještě zazpívali a zatančili. Další důležitou osobou, která organizovala celou akci, byla naše nadřízená KLASu, Mgr. Tereza Kozderová. Zástupci družstev obdrželi harmonogram olympijského dne a také orientační rozpis jednotlivých disciplín. Z našeho KLASu se zúčastnilo 13 seniorek a do počtu šestnácti jsme družstva doplnili panem Václavem Burkem, Karlem Buchtou a na poslední chvíli námi osloveným Ing. Jiřím Dudákem, ještě jednou děkujeme za ochotu se s námi zúčastnit. Takže jsme tvořili 4 družstva po čtyřech. Názvy byly různé i dost vtipné. Po zahájení se postupně vystřídalo osm disciplín s názvy: Olympijský kvíz, Florbalové střely, Hlavolamy, Vodní střiky,  Motýlci, Štafeta  v pohybu a Básnické střevo. Kolem poledne jsme se vystřídali u oběda. Vše probíhalo pohodově, bez stresu. Přálo nám i počasí, o dodržování pitného režimu se starali žáci místní základní školy. I kávu si bylo možno uvařit a napečenými koláčky se občerstvit. Po půl třetí jsme se všichni shromáždili opět v příjemném prostředí  amfiteátru, kde se nesla hudba se zpěvem, plál oheň a čekalo se na vyhlášení výsledků. Příjemné pro všechny soutěžící bylo, že obdrželi památeční medaili a také diplom. Potvrdilo se, že není nutné zvítězit, ale zúčastnit se! S pocitem dobře prožitého dne se dostavila i mírná únava a někteří už spekulovali, kdeže se uskuteční příští olympiáda, třetí v pořadí. Po rozloučení nám bylo nabídnuto opékání tzv. " Štulpáčků " u ohně. My jsme se ale společně s újezdskými  rozhodli k odjezdu. Akce našeho KLASu byla zakončena na Sokolovně - děkujeme paní starostce za  pozvání. Všem organizátorům ještě jedenkrát díky. Samozřejmě i nám všem, co jsme soutěžili!

                                                                                                                                                                                        Za KLAS M. Fialová

olympiáda klas
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023