Beseda na téma Pouť do Mexika

V úterý 9.května byl hostem KLASu pan farář Oldřich Chocholáč. V měsíci březnu navštívil spolu s dalšími farníky z okolí dalekou středoamerickou zemi - Mexiko. Cílem cesty bylo známé poutní místo Guadalupe, kde se počátkem 16.století místnímu prostému Juanu Diegovi, zjevila Panna Maria, která se později stala patronkou Mexika.

Seniorky KLASu a pan farář byli přivítáni v zasedací místnosti obecního úřadu paní starostkou, bylo připraveno promítání a slovní doprovod otce Chocholáče o této domovině Indiánů, o mnohých vykopávkách, starých drobných stavbách, ale také o církevních stavbách z minulosti a novodobé moderní bazilice. Toto místo je vnímáno podobně jako známé Lurdy či Fatima. Vyprávění bylo poutavé, dotklo se historie z doby španělského dobývání této jistě zajímavé země, která se stává každoročně cílem cest mnoha turistů různých zemí světa.

Rozdány nám byly obrázky Madony Guadalupské, proběhla debata, občerstvení čajem, za což děkujeme. Také děkujeme paní místostarostce, která se besedy zúčastnila. O historii země Aztéků a Mayů víme nyní, díky promítání a besedě, o něco více.

                                                                                                                                                                   Za KLAS M. Fialová

mexiko
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023