Čaj o páté

V neděli 23.4.2023 uspořádala obec ve spolupráci se sociální komisí v prostorách telnické sokolovny Čaj o páté. Program odpoledne byl nabitý. Po zahájení paní starostkou, Leonou Bímovou a seznámením, co vše nás čeká, vystoupil telnický Klas pod vedením paní Marie Fialové se svým vystoupením poutavých básniček, písniček, zakončeným milým tanečkem. Na tanečním parketu nám jako již tradičně předvedl Sivický taneční klub energický tanec na téma Limonádový Joe, a jejich druhý kousek byl inspirován filmem Trhák. Poprvé na tuto akci přijal pozvání mužský sbor Zvonica s písněmi z Moravského Slovácka. Hlasy jako zvony, se nesly celou sokolovnou. V mezičase hrál a zpíval k tanci i poslechu Aleš Kučera. Na stolech bylo drobné občerstvení v podobě výborných koláčů, členky sociální komise roznášely přítomným čaj a přišli si na chuť i ti, kteří mají rádi k pití něco ostřejšího. Následovalo další, tentokrát humorné vystoupení telnického Klasu. Celý sál si zazpíval i pár písniček s harmonikou. Vstupenky, které u vstupu každý příchozí obdržel, byly slosovatelné, a proto jako finále přišla oblíbená tombola, kterou připravila Kateřina Umlášková. Po celé odpoledne se o návštěvníky pečlivě starala také restaurace U Seňora. Děkujeme členům sociální komise za přípravu a organizaci, všem účinkujícím a zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry, Mateřské škole za zapůjčení jarní tvorby dětí, která nám příjemně vyzdobila sál sokolovny.

 

Za sociální komisi Ivana Mifková

čaj 2
čaj
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023