Ukliďme Telnici

Na apríla jsme se sešli na třech místech obce k jarnímu úklidu v rámci akce Ukliďme Telnici – Ukliďme Česko.

První skupinka dobrovolníků se sešla u sběrného místa v nádražní čtvrti v počtu 5 dospělých a 1 dítě. Dobrovolníci vyfasovali rukavice, pytle a malé občerstvení a následně se rozešli do okolí, tak aby pokryli všechna kritická místa nádražní čtvrti. Věnovali jsme se parku, části kolem potoka, okolí ulice Na Vilách a kolem kolejí do bývalého cukrovaru.

Druhá skupina složená jak z dospělých, tak dětí se sešla v centrální části obce u sběrného dvora, také vyfasovali potřebné vybavení a poté se rozešli na další problematická místa obce jako je cesta na Otmarov, Bentel, k rybníku a k rozvodně.

Třetí místo, kde proběhl jarní úklid byl remízek nedaleko obce, který si vzali na starost členové Mysliveckého sdružení.

Dobrovolníci sbírali odpadky téměř celé dopoledne a naplnili opět velké množství pytlů různými druhy odpadků.

Veškerý odpad byl následně svezen z různých míst do sběrného dvoru.

Tímto bych ráda, za komisi životního prostředí, poděkovala všem dobrovolníkům za zapojení do akce a za odvedenou práci.

Obci děkuji za součinnost a poskytnutí občerstvení pro dobrovolníky.

 

Za komisi životního prostředí, Daniela Průdková

1
2
3
4
5
6
7
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023