KLAS se seznámil s postižením smyslových orgánů - zraku a sluchu

Stálý život ve tmě a tichu

V úterý 24.ledna jsme se v tomto roce sešly v KLASu podruhé.Po vzájemném podání si ruky jsme si oživily píseň z r.2019 s tím, že jsme letopočet přizpůsobily tomu současnému. Tak jsme vlastně procvičily paměť a soustředěnost.

V hlavním tématu jsme si řekly základní údaje a rady, týkající se postižení zraku a sluchu. Členky měly možnost podělit se o zkušenosti. V pracovním listu pak formou přesmyček slov jsme si zopakovaly pojmy, které se týkají postižení těchto dvou smyslových orgánů.

Odreagováním od tohoto poměrně vážného tématu nám byla ukázka interaktivní hračky, která splnila svůj účel - vykouzlila úsměv na tvářích všech seniorek.

Nadešla chvíle návštěvy vedení Obce. S oběma ženami jsme diskutovaly o různých záležitostech týkajících se naší obce za uplynulé období. Kronikářka Boženka nabídla k nahlédnutí naši kroniku i fotodokumentaci, které vede příkladně, podobně jako vedla paní Darka. Oběma patří poděkování.

Příští setkání proběhne v zasedací místnosti, tentokrát za tři týdny - 14.února. Lektorkou bude Bc. Dana Šimková.

 

Za KLAS Telnice M. Fialová

clanky_18630
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023