Mezigenerační vztahy

V  úterý 28.února se seniorky sešly ve své klubovně, aby se v hlavním tématu zabývaly mezigeneračními vztahy. Proběhlo vzájemné přivítání a jako procvičení paměti a pozornosti jsme zařadily připravované pásmo k blížícímu se oblíbenému " Čaji o páté ". Zvládly jsme i pracovní list, v němž jsme se "vrátily" k turnaji v curlingu, který měl domluvený minulý týden KLAS z Brna s naší nadřízenou a jehož jsme se i my měly možnost zúčastnit. 

Z hlavního tématu jsme si vyslechly zásady soužití více generací, protože se již blížila chvíle, kdy nás měla vyzvednout paní starostka, abychom se přesunuly do zasedačky.

Paní učitelka N. Štěpánková totiž našemu KLASu nabídla možnost setkání s vystoupením žáků 2. ročníku zdejší školy. A že to byl výborný nápad, o tom není pochyb!

Nestačily jsme se divit, jak kvalitní vystoupení to bylo. Ať se jednalo o zpěv jednotlivců, kolektivu, recitaci, pohybové vyjádření hudby, dramatizaci pohádky " O Budulínkovi ", či využití znalostí z angličtiny při zpěvu s moderním tancem. Také mazurka i valčíkový krok byl zvládnut. Vtipně bylo využito rekvizit.

Rovněž zajímavá byla pohybová část poté, kdy paní učitelka přečetla ukázku z její vlastní tvorby, šlo o knížku pro děti, do které jsme měly možnost taky nahlédnout.

Každá část vystoupení sklidila velký potlesk. Z reakce dětí bylo znát, že je tato činnost moc baví. Hudební doprovod, ať reprodukované hudby, tak živé - na akordeon výborně doprovázel pan Frýbort, obojí se zpěvem dětí pěkně ladilo.

Za ojedinělý zážitek z vystoupení žáků pod vedením paní učitelky Štěpánkové jsme se odměnily velkým potleskem, předáním kytičky a sladkostí pro děti. Vystoupení se zúčastnila i paní starostka s místostarostkou. Také od nich byla předána účinkujícímpozornost.

Rozcházely jsme se plny krásných zážitků - děkujeme !

 

Za KLAS M. Fialová

clanky_18751
clanky_18752
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023