Úřední deska

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené dne 29. 6. 2021

Typ dokumentu
Zveřejnění
Číslo jednací
TEL-21/2022-Dr
Datum vyvěšení
20. 1. 2022
Datum sejmutí
20. 1. 2025

Připojené dokumenty

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Telnice