Sběrné místo obecního dvora

Sběrné místo obecního dvora se nachází na adrese: Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, vchod z Masarykova náměstí.

Otevírací doba: každou středu od 15 do 17 hodin, každou sobotu od 10 do 12 hodin.*

Informace o tom, co mohou občané na sběrné místě odevzdávat, naleznete v dokumentu nazvaném Telnická abeceda třídění odpadu:

Pokud si nejste jisti, kam konrétní odpad odložit, zkuste tuto aplikaci http://beta.kamtovyhodit.cz/Sběr nebezpečného odpadu je prováděn mobilním způsobem 2x ročně. Sběr suti je prováděn mobilním způsobem 3x ročně. O termínech budete včas informováni.    Poplatek za domovní odpad

Informace se dočtete zde

Obec Telnice nabízí občanům nádoby na bioodpad. O nádoby je možné požádat na poště Partner, kde bude s žadatelem sepsána smlouva o výpůjčce na dobu 5 let a po uplynutí této doby přejde nádoba do jeho vlastnictví. Současně bude možné se domluvit na způsobu a době odběru nádoby.  


publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Telnice