Obec Telnice nabízí nádoby na bioodpad

Obec Telnice nabízí občanům nádoby na bioodpad.

O nádoby je možné požádat na poště Partner, kde bude s žadatelem sepsána smlouva o výpůjčce na dobu 5 let a po uplynutí této doby přejde nádoba do jeho vlastnictví. Současně bude možné se domluvit na způsobu a době odběru nádoby.

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Telnice