Telnický zpravodaj získal 3. místo v celostátní soutěži

V celostátní soutěži „O nejlepší obecní zpravodaj roku 2023“ získal náš Telnický zpravodaj 3. místo. Tuto soutěž už potřinácté uspořádaly Katedra politologie FF UP v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus, o. p. s., a Sdružení místních samospráv ČR. Porota hodnotila obsah, stylistiku a jazykovou úroveň, design a typografii. Lepší hodnocení než Telnice měly pouze středočeská obec Hradištko (1. místo) a obec Trnava ve Zlínském kraji (2. místo). V kategorii městských zpravodajů uspěla periodika Mikulova (1. místo), Vizovic a Humpolce (sdílené 2. místo) a Pilníkova v Královéhradeckém kraji (3. místo).

Soutěže se letos účastnilo celkem asi 200 zpravodajů. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo ve čtvrtek 4. července 2024 na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle. Udílení cen se účastnil ministr zemědělství Marek Výborný, za Sdružení místních samospráv ČR výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a místopředseda Oldřich Vávra, starosta obce Velehrad Aleš Mergental a členové poroty Pavel Šaradín a Vojtěch Hasalík. Cenu pro Telnický zpravodaj převzal jeho redaktor Jan Vybíral. Podobné ocenění získal náš zpravodaj naposledy v roce 2021, kdy se v soutěži spolku Kvalikom umístil na 9. místě.

Úspěch v letošní soutěži je oceněním dobré práce nejen pro pana redaktora, typografa Miloslava Vymazala a autorku nového designu Lenku Váchovou z brněnského nakladatelství Books & Pipes, ale také pro všechny, kdo se podílejí na tvorbě obsahu zpravodaje jako autoři reportáží, zpráv, rozhovorů a dalších textů nebo jako autoři fotografií. Všem, kdo se na vzniku zpravodaje jakkoli podílejí, patří při této příležitosti velké poděkování.

LB

 

 

Velehrad_Diplom
Velehrad
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023