Výzva pro zájemce o členství v okrskové volební komisi

Obecní úřad Telnice hledá zájemce o členství v okrskové volební (OVK) pro volby do krajského zastupitelstva, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024.

Pokud máte zájem o členství v OVK, kontaktujte do 20. srpna 2024 úřednici obecního úřadu Marcelu Drápalovou tel. č. 544 224 410, urednice@telnice.cz.

Přihlášení neznamená automatické zařazení do komise. Na základě zákona o volbách musí být nejdříve zohledněny listiny delegovaných stran, jejíž kandidátní listina pro volbu do krajského zastupitelstva byla zaregistrována.

O jmenování starostkou obce na neobsazená místa do OVK budou žadatelé informováni.

Povinností člena OVK je zúčastnit se prvního zasedání OVK (termín bude upřesněn a zveřejněn mimo jiné i na úřední desce), na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

Předsedové a místopředsedové mají povinnost zúčastnit se rovněž školení k volbám.

Výše zvláštní odměny členů OVK pro volby do krajských zastupitelstev:   
předseda: 2 200 Kč,
místopředseda: 2 100 Kč,
zapisovatel: 2 100 Kč,
člen: 1 800 Kč.

Informace k volbám na www.mvcr.cz, www.telnice.cz

 

volby
eryaman dershaneler
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Telnice
izmir travestiler 2023