přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Svoz odpadu, provoz sběrného dvora - Na četné dotazy občanů sdělujeme, že svoz komunálního odpadu (směsného i tříděného) probíhá ve standardním režimu dle kalendáře. Současně upozorňujeme, že zítra - 19. března 2020 proběhne mimořádný svoz bio odpadu. Sběrné místo na obecním dvoře jede stále podle běžného režimu (St 15-17, So 10-12).Děkujeme za pochopení.     Informace pro rodiče novorozenců a kojenců - MUDr. Jonasová Martina informuje rodiče novorozenců a kojenců – do 30. března Dětská nemocnice Brno nebude provádět preventivní vyšetření kyčlí u dětí. Od 30. března je možné si ověřit obnovení vyšetření  na tel. č. 532 234 423.     Provozní doba lékarny v Újezdě u Brna - Mgr. Marie Jadrná oznamuje občanům změnu otevírací doby v lékárně Újezd u Brna od pondělí 16. 3. 2020. Do odvolání bude otevřeno v Újezdě dopoledne 7.30 – 12.00 a odpoledne 14.00 – 16.00. Léky si můžete objednat dopředu nahlášením 12timístného kódu telefonicky nebo e.mailem. Výdejna v Otnicích bude zavřena.     

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Třídění odpadu > Platba poplatku za domovní odpad v roce 2017 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Platba poplatku za domovní odpad v roce 2017

V zasedací místnosti obecního úřadu Telnice probíhá výběr poplatku za domovní odpad. Jeho výše je stejná jako v minulých letech: 500 Kč/os. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Více informací získáte zde:

Dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Telnice č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) činí sazba poplatku 500 Kč za kalendářní rok. Poplatek na rok 2017 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2017. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do 30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která má trvalý pobyt v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Telnice č. 1/2009, o místním poplatku ze psů činí základní sazba poplatku za prvního psa 80 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč. Pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu anebo sirotčího důchodu činí poplatek za prvního psa 40 Kč, za druhého a dalšího psa 40 Kč. Poplatek je splatný do 15. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat, včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce.

Celá znění OZV č. 3/2015 o místním poplatku „za komunální odpad“ a č. 1/2009 jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.telnice.cz v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce – Vyhlášky.

Úhrady poplatků můžete provádět buď bezhotovostním příkazem nebo v hotovosti na pokladně OÚ v Telnici v úřední dny (Po, St, Čt 8–18.00).

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu:
 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

Počet zobrazení: 447

Doporučujeme