přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

D-MASO Blažovice - dovolená - D-MASO Blažovice hlásí v době od 2. do 7.8.2021 celozávodní dovolenou. Děkujeme za pochopení.     Nalezen klíč - Na přechodu na ul. Draha byl nalezen klíč. Případný majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě.     Přerušení dodávky el. energie - 5. srpna 2021 - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční bude přerušena dodávka elektrické energie dne 5. srpna 2021 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá oblast: Telnice: - U Rybníka od Růžové po č.p. 474, - Růžová od ul. V Dědině po č.p. 317 a 409, - Draha č.p. 462, 303, 304, - Nová, - V Dědině    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Splatnost poplatků za domovní odpad, psa a nájmů za obecní pozemky - 31. března 2021 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Splatnost poplatků za domovní odpad, psa a nájmů za obecní pozemky - 31. března 2021

Od středy 3. února 2021 byl na Poště Partner Telnice zahájen výběr poplatků za domovní odpad a psa. Můžete jej uhradit kterýkoliv úřední den Po, St, Čt od 8 do 18:00 hod. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Současně se vybírají nájmy za obecní pozemky. Prosím upřednostněte bezhotovostní způsob platby. Více informací získáte zde nebo na tel. č. 544 224 410:

Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále poplatek za komunální odpad) pro rok 2021 zůstává stejná, činí 400 Kč/osobu za kalendářní rok.

Poplatek na rok 2021 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2021. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do
30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která je v přihlášena v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není přihlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 6 této vyhlášky. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! Toto stanoví přímo zákon o místních poplatcích.

Platba poplatku za psa zůstává též stejná. Vše se řídí platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č. 01/2019, o místním poplatku ze psů, kterou zastupitelstvo obce stanovilo základní sazbu poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Druhým okruhem poplatníků jsou osoby - držitelé starší 65 let (není zohledňováno, zda se jedná o osobu, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu) a u těch je stanovena sazba poplatku 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat - vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Platí totéž co u poplatku za komunální odpad – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad a č. 01/2019, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.telnice.cz v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce – Vyhlášky a další informace v záložce Obecní úřad – Místní poplatky.

Více informací k místnímu poplatku za komunální odpad zde

Více informací k místnímu poplatku ze psů zde

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

 

Počet zobrazení: 642

Doporučujeme