přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Kamenictví G. A. L - Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L. s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení broušení starých hrobů kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu dnes sleva až 30% opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332     Pošta Partner Telnice oznamuje - Pošta Partner Telnice oznamuje, že bude v úterý 25. února uzavřena. Děkujeme za pochopení.     Domov pro seniory Sokolnice - Domov pro seniory Sokolnice, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Všeobecná sestra. Nástup dle dohody. Bližší informace na telefonním čísle 544 423 151  p. Kopečková nebo p. Mrkvicová nebo osobně na adrese Zámecká 57, Sokolnice.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Splatnost poplatků za psa a domovní odpad - 31. března 2020 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Splatnost poplatků za psa a domovní odpad - 31. března 2020

Od středy 5. února 2020 na Poště Partner Telnice byl zahájen výběr poplatků za domovní odpad. Můžete jej uhradit kterýkoliv úřední den Po, St, Čt od 8 do 18:00 hod. Výše poplatku je: 400 Kč/os. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Současně se vybírají nájmy za obecní pozemky. Více informací získáte zde:

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále poplatek za komunální odpad), kterou byla stanovena sazba poplatku 400 Kč/osobu za kalendářní rok. Sazba se tedy pro rok 2020 nemění. Poplatek na rok 2020 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2020. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do 30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která je v přihlášena v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není přihlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 6 této vyhlášky. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! Toto je od loňského roku skutečnost nová a stanoví ji přímo zákon o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání v návaznosti na novelu zákona o poplatcích schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č. 01/2019, o místním poplatku ze psů stanovilo základní sazbu poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Nově jsou dle novely zákona druhým okruhem poplatníků osoby - držitelé starší 65 let (již nebude zohledňováno, zda se jedná o osobu, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu) a u těch stanovena sazba poplatku 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat - vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Platí totéž co u poplatku za komunální odpad – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 02/2019 o místním poplatku za komunální odpad a č. 01/2019, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.telnice.cz v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce – Vyhlášky a další informace v záložce Obecní úřad – Místní poplatky.

ÚHRADY POPLATKŮ můžete provádět:

  • bezhotovostním příkazem nebo
  • na POŠTĚ PARTNER v budově OÚ v Telnici v úřední dny (Po, St, Čt 8–18.00) od středy
    5. února 2020.

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

 

Počet zobrazení: 164

Doporučujeme