přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Soukromý prodejce paní Trtilová oznamuje - Soukromý prodejce bude v naší obce ve středu 3. června od 8 do 12:00 hodin prodávat zboží: spodní prádlo (dámské, pánské), tepláky, trička, šaty a spoustu jiného zboží. V případě nepřízně počasí se prodej ruší.     Obecní úřad v Telnici - Ve čtvrtek 11. června 2020 Obecní úřad v Telnici bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřen. Děkujeme za pochopení.     E. ON oznamuje - Z důvodu plánovaných prací na zřízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve čtvrtek 11. 6. od 7:30 do 15:30. Vypnutá oblast: Draha od Masarykova nám. č.p. 286, 344 a 337, Palackého, Masarykovo náměstí pravá strana od č.p. 1 po ul. Palackého a Draha včetně Základní i Mateřské školy, levá strana č.p. 243, Růžová č.p. 195 a 289. V době od 8:00 do 16:00 hodin bude vypnutá oblast: Draha od ul. Lány po benzínovou čerp. stanici – Lány.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obecní úřad > Dokumenty obce > Rozpočet > Závěrečný účet hospodaření za rok 2005 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Závěrečný účet hospodaření za rok 2005

P Ř Í J M Y
v Kč 
Daňové příjmy:
//////////////////////
Fyzické osoby – závislá činnost
1,772.247,00
Fyzické osoby – podnikatele
1,061.989,00
Fyzické osoby – kapitál. Výnos
98.531,00
Právnické osoby – daň z příjmu
2,034.302,00
Daň z přidané hodnoty ( DPH)
3,144.547,00
Daň z nemovitosti
639.618,00
Za provoz systému sběru,přepravy a třídění PDO /komun. odp./
444.610,00
Popl. ze psů, veř. prostr. výherní hr. Přístr., odvod výtěžku z provoz. loterie, odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
242.942,70
Správní poplatky
117.220,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
9,556.006,70
Nedaňové příjmy:
//////////////////////
Úhrada z dobývacích prostor nerostů
18 215,00
Ovadění a čištění odpadních vod
24.000,00
Základní školy
74.174,00
Činnosti knihovnické, ostatní záležitosti kultury, pohřebnictví – příjmy za služby
27.995,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. /pronájem pozemku nebo prodej/
38.747,00
Sběr a svoz komunálních odpadů /příjmy z poskytování služeb/
12.382,40
Splátky půjčených prostředků od obyvatel /2460/
1.000.00
Pitná voda
14.000,00
Činnost místní správy /položky - 2111, 2112, 2132, 2321, 2324, 2329/
168.164,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy z úroků
98.601,88
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
477.279,28
KPITÁLOVÉ  PŘÍJMY
//////////////////////
Kapitálové příjmy celkem
30.000,00
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
183.300,00
P Ř Í J M Y  C E L K E M
10,246.585,98


Rozpočtové výdaje
v Kč
1019Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj
0.000,00
2140Vnitřní obchod
8.778,00
2212Silnice
11.400,00
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací
42.125,50
2310Pitná voda
137.915,50
2321Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
7 982.918,50
311331 3113Neinvestiční příspěvek zřízené PO – ZŠ, +/5321 - dot. obcim/
1 219.895,00
3231Neinvestiční příspěvky ostatním šk. /ZUŠ/
3.000,00
3314Činnosti knihovnické
61.849,00
3319Ost. záležitosti kultury
31.172,00
3341Rozhlas a televize
27.941,50
3399Záležitosti kultury
74.044,50
3419Tělovýchovná činnost – dotace občanským sdružením
104.960,00
3631Veřejné osvětlení
150.317,50
3632Pohřebnictví
000.000,00
3635Územní plánování
6.855,00
3639Komunální služby a územní rozvoj
9.700,00
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů
9.807,00
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
555.744,50
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
201.336,20
3749Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
2.508,00
4174Dávky sociální péče pro staré občany
1.464,00
5512Požární ochrana – dobrovolná část
53.594,30
6112Zastupitelstva obcí
823.548,23
6171Činnost místní správy
1 658.624,73
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací ,úroky
8.996,00
6320Pojištění funkčně nespecifikované – služby peněžních úst
29.176,00
6402Finanční vypořádání minulých let /vratky transf./
3.399,40
6409Ostatní činnost j. n./obč. sdruž. nezisk. organizace a. p./
17.718,00
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 
13 238.788,36
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 
10 246.585,98
Hospodářský výsledek 
2 992,202,38
Zřízená půjčka na rozšíření ČOV a výstavbu kanalizace v nádr. části obce.
10 000,000,00
Čerpání úvěru ČOV a výstavba kanalizace v nádražní části obce 
9 329,973,50
uhrazené splátky dl. přijatých dluhu (poslední splátka SFŽP)
432.501,00
Počet zobrazení: 1578

Doporučujeme