přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

E.ON oznamuje - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 3. března od 8 do 16 hodin. Vypnutá oblast: ul. Brněnská, Augarty, Za Sokolovnou, Masarykovo nám. Od č.p. 77, 415 a 152 směr Brněnská a kolem Říčky, V Dědině, U Mlýna, U Rybníka, Růžová od č.p. 317 a 409 směr U Rybníka, Nová, Lány, Drahy od č.p. 303 po č.p. 448 a benzinku, areál ZD Telnice.     Pošta Partner Telnice oznamuje - Pošta Partner Telnice oznamuje, že bude v úterý 25. února uzavřena. Děkujeme za pochopení.     Domov pro seniory Sokolnice - Domov pro seniory Sokolnice, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Všeobecná sestra. Nástup dle dohody. Bližší informace na telefonním čísle 544 423 151  p. Kopečková nebo p. Mrkvicová nebo osobně na adrese Zámecká 57, Sokolnice.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obec Telnice > Vesnice roku 1995 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Vesnice roku 1995

Poloha a historie

Obec Telnice leží asi 15 km jihovýchodně od Brna, paří mezi nejstarší a zároveň největší osady v okrese Brno - venkov. První doložená zmínka o existenci osady pochází z roku 1244. Již v této době měla osada 26 domů. Telnický kraj byl však zajímavý už i pro pravěké osadníky, nálezy z této oblasti pocházejí až z mladší doby kamenné. Obec je také začleněna do památkové zóny bitvy u Slavkova.

Turistické zajímavosti

Dominantou Telnice je kostel sv. Jana Křtitele, jehož věž byla pro svůj specifický zjev umístěna do telnického erbu. O jeho založení neexistují přesné zprávy. Z původní stavby se do dnešních dnů zachovala pouze románská věž, ostatní stavba byla na základech původního kostela přestavěna v letech 1726 - 1734. Fara je v Telnici poprvé připomínána již v roce 1324. Na katastru obce se nachází i několik Božích muk, soch, památníků a křížů.
Nabídky pro turisty obec začíná aktivně rozvíjet. Snahou je podporovat propagaci aktivit místních pohostinství v oblasti gastronomie. V Telnici je několik restaurací, k dispozici jsou sportovní areály místního Sokola a Orla. Telnice také nabízí mimořádné celoroční vyžití, půl roku je k dispozici obecní nafukovací hala pro širokou veřejnost. Obcí prochází vinařská cyklostezka a další cyklotrasy jsou připravovány.

Společenský život

Místní občané říkají, že Telnice je vesnicí, kde se pořád něco děje. Že se nejedná o nadsazené konstatování, dokazuje řada spolků, které se podílí na řadě společenských, kulturních i sportovních akcí. K tradicím obce patří každoroční krojované hodové slavnosti, Šibřinky, Krojované ostatky či Ostatkový průvod. K tradicím novým, nebo znovu obnoveným, patří setkávání při Čaji o páté nebo promítání letního kina, které k obci neodmyslitelně patřívalo. Novou, ale již poměrně zavedenou tradicí je oslava svátku Matek, vzpomínkový pietní akt obětí Bitvy tří císařů s následnou Malou napoleonskou bitvou. Byla také obnovena tradice průvodu Božího Těla obcí.
Svou bohatou základnu v Telnici mají jednoty Sokola a Orla, místní neformální spolek SUP, či vodácký klub Vorvaň Tennessee. Místní Sokol má velmi bohatou členskou základnu, zúčastňuje se sokolských sletů, pracuje v několika sportovních oddílech a také se výrazně podílí na výchově mládeže. Významnou členskou základnu má také Orel, velmi známé jsou úspěchy tanečního klubu, výborné výsledky mají i florbalisté a kuželkáři. SUP je neformálním spolkem občanů, který vznikl z recesistických důvodů a pořádá zájezdy za kulturou nebo třeba i společnou práci na poli. K dalším spolkům působícím v obci patří tradičně SDH, který výrazně přispívá ke kulturnímu dění, místní myslivecké sdružení, obě organizace pomáhají s akcemi pro děti. Velmi živou organizací je také občanské sdružení Telnické sluníčko - klub maminek, který se zaměřuje jak na maminky s dětmi, tak i na rodinný život. Jelikož se, mimo jiné, velmi dobře ujaly Ženáčské hody, připravuje obec obnovu vlastních ženáčských krojů.

Infrastruktura

Mimo mateřskou školu, základní školu a obecní úřad patří k občanské vybavenosti Telnice také ordinace lékaře, několik restaurací, prodejny smíšeného zboží, vinotéka atd. V Telnici je zajištěno připojení k vodovodu a plynofikace. Obec se podílela na výstavbě ČOV Telnice, která dodnes slouží také i sousedním obcím Sokolnice a Otmarov. Proběhla realizace projektu splaškové kanalizace. Dostavba inženýrských v obci je závislá na jejím dalším rozvoji směrem do nových zástavbových částí obce. Obec se snaží chovat šetrně ke svému životnímu prostředí, neustále rozšiřuje nabídku k třídění odpadu. Dopravní obslužnost v obci je zajištěna ISD JMK. Obec se věnuje také svým webovým stránkám, které jsou aktualizovány několikrát denně, ke komunikaci s občany jsou využívány nové obecní vývěsky a samozřejmě i místní rozhlas.
Zemědělským podnikáním se v obci zabývá především Zemědělské družstvo Sokolnice a také několik drobných zemědělců, kteří se mimo jiné přímo zabývají pěstováním ovocných a okrasných stromů. Jedním z nich je také okrasná školka, od které obec odebírá okrasné stromy pro svá veřejná prostranství. Nezemědělské podnikání zastupují drobní řemeslníci, které se obec snaží zapojovat do svých aktivit - obec využívá služeb místních zedníků, stolařů, kovářů, pokrývačů, podnikatelů v autodopravě nebo v pohostinství.

Péče o veřejná prostranství a krajinu

Péči o veřejná prostranství provádí obec Telnice vlastním nákladem a vlastními silami. O veřejná prostranství obce se však starají i sami občané, zejména pokud jde o chodník či trávník před jejich domem. Občanům ve vyšším věku se však obec snaží pomáhat. Velmi hezkou tradicí je každoroční vysazování nových stromů s dětmi a každému prvňáčkovi je věnován do péče jeho vlastní strom. Udržování vodního toku Říčka má na starosti Povodí Moravy, lokálně pomohou i někteří občané, okolí místního rybníka udržuje místní rybářský klub.

Připravované záměry

V nejbližší době bude realizována přestavba budovy mateřské školy, výstavba či oprava několika nových chodníků v obci nebo výstavba nových parkovacích míst. Dlouhodobě plánovaná je i realizace domova pro seniory, na které se chce obec podílet jak vlastními finančními zdroji, tak penězi z dotačních fondů.

 

Počet zobrazení: 2221

Doporučujeme