přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Kamenická firma Suchánek - Holub - Do naší obce přijede v sobotu 25. května soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a na místním hřbitově od 13:30 do 14:00 bude přijímat objednávky. Firma se na místním hřbitově zdrží za jakéhokoliv počasí. Tel. č. 736 126 552.     Letní hlídání dětí - Obec Telnice informuje, že uzávěrka přihlášek pro L e t n í   h l í d á n í   d ě t í  v době od 15. července do 2. srpna 2019 je 30. května 2019. Stále je volných ještě několik míst.     Kamenictví G. A. L - Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G.A.L, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na telefonním čísle: 777-888-332.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Pozvánka: Průmysl na Moravě 1918 - do 28. dubna 2019 (Brno) >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Pozvánka: Průmysl na Moravě 1918 - do 28. dubna 2019 (Brno)

V rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky

uspořádá

Technické muzeum v Brně

výstavu s názvem

 „Průmysl na Moravě 1918“.

Výstava se koná do 28. dubna 2019

Záměrem výstavy je přiblížit návštěvníkům dobu vzniku republiky s důrazem na oblast průmyslu v období od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928, tedy první desetiletí existence  nového státu.

Výstava bude členěna do několika částí. Úvodní část bude prezentovat situaci habsburské monarchie v době před vypuknutím první světové války (od počátku 20. stol.), průběh první světové války a první desetiletí Československé republiky – stručně nastíní tehdejší politickou situaci, stav moravského průmyslu před válkou a přechod k válečnému hospodářství (radikální podíl zbrojního průmyslu na úkor jiných průmyslových odvětví). Zvláštní postavení v této části bude mít poslední válečný rok, kde autoři sledují situaci na frontách, domácím a zahraničním odboji, situaci v zázemí, která se radikalizovala v souvislosti se stále se zhoršující situací v zásobování nejširších vrstev obyvatelstva (stávky dělníků, vojenské vzpoury).

Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nové Československé republiky vedl na jedné straně ke ztrátě tradičních odbytišť, na druhé straně však ke vzniku nových podniků a nové orientaci výrobních programů pro nové trhy. Demokratické zřízení republiky přineslo nové sociální zákony, které se pozitivně promítly do života společnosti (zlepšení úrovně bydlení, zásobování, pojištění apod.). Příznivá domácí a zahraniční politická situace vedla k dalšímu rozvoji průmyslu, který po několika letech předstihl předválečnou úroveň a v některých případech tvořil světovou špičku.

Hlavní část výstavy se pak soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě v letech 1908–1928. Pro lepší pochopení autoři tuto část rozdělili podle jednotlivých průmyslových oblastí na pět menších částí. Stručnější texty budou prezentovány pomocí panelů s tištěnými texty, pro zájemce o podrobnější informace budou připraveny dotekové obrazovky s podrobnějšími texty doplněnými o dobové fotografie, archivní dokumenty, popřípadě filmové či rozhlasové materiály.

 

Počet zobrazení: 89

Doporučujeme