přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Oříšek jede - Pojízdná prodejna s oříšky, sušeným ovocem a cukrovinkami nabízí své zboží každý čtvrtek v době od 10:30 hod. do 11:00 hod na parkovišti U Laštůvků. Podrobnější informace o firmě a nabízeném sortimentu naleznete na webových stránkách https://www.orisek-jede.cz/nebo na facebooku Oříšek Jede.     Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.30 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.     Pojízdná prodejna JATKA Borkovany - Pojízdná prodejna JATKA Borkovany bude prodávat každou středu od 8.30 do 9.15 hodin na parkovišti U Laštůvků čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso včetně výborných uzenin. Nový ceník vybraného zboží je následující: vepřová kotleta s kostí 129 Kč, v. kotleta bez kosti 149 Kč, v. krkovice s kostí 129 Kč, v. krkovice bez kosti 149 Kč, v. plec 129 Kč, v. kýta 139 Kč, v. bok s kostí 109 Kč, v. bok bez kosti 119 Kč.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Nabídka práce: Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního řádu (Sokolnice) >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Nabídka práce: Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního řádu (Sokolnice)

Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců

Tajemnice obce Sokolnice vyhlašuje, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na obsazení funkčního místa:

Referent/ka na úseku územního, plánování a stavebního řádu

(platová třída 10)

s místem výkonu práce:

Sokolnice, Telnice, Moutnice, Těšany, Nesvačilka, Žatčany, Měnín a Újezd u Brna.

Termí nástupu: 

ihned nebo podle domluvy

Požadavky: 

úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví (a tři roky praxe v oboru stavebnictví), či vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání v inženýrském, magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru

dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Google Chrome, Firefox)

schopnost analyticky a koncepčně myslet

dobré komunikační a rozhodovací schopnosti

samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat

zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování a stavebního řádu (do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)

orientace v oblasti stavebního a správního řízení

řidičské oprávnění skupiny B a vlastní auto velkou výhodou - není podmínkou

 

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zakona):

státní občanství České republiky, popřípadně fyzická osoba, která je cizím státním občanem - trvalý pobyt v České republice

věk minimálně 18 let

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

ovládání jednacího jazyka

 

Náležitost přihlášky (dle §7 odst. 4 zákona)

název výběrového řízení

jméno, příjmení, titul uchazeče

datum, místo narození

státní příslušnost

místo trvalého pobytu

číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení trvalého pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefonní spojení a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka)

telefonní spojení

prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutí osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutné připojit doklady (dle § 6 odst. 4 zákona)

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dasavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dasaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice, nebo předejte v úředních hodinách na podatelně úřadu, nejpozději do 20. červny 2022, v zalepené obálce označené nápisem Neotvírat - Výběrové řízení  Referent/ka na úseku územního, plánování a stavebního řádu.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabídnuté pracovní místo.

Informace o místě, době a způsobu jednání před výběrovou komisí bude uchazečům zaslána včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení elektronické adresy pro elektonickou komunikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

přihláška zde

 

Mgr. Klára Silerová, Dis.

tajemnice

 

 

 

 

   

Počet zobrazení: 57

Doporučujeme