přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Uzavřen obecní úřad - Obecní úřad v Telnici bude ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021 pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.     Oříšek jede - Pojízdná prodejna s oříšky, sušeným ovocem a cukrovinkami nabízí své zboží každý čtvrtek v době od 10:30 hod. do 11:00 hod na parkovišti U Laštůvků. Podrobnější informace o firmě a nabízeném sortimentu naleznete na webových stránkách https://www.orisek-jede.cz/nebo na facebooku Oříšek Jede.     Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.30 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > V podzimním sluníčku se telničtí vydali po moravských stopách Františka Perny - 2. října 2021 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

V podzimním sluníčku se telničtí vydali po moravských stopách Františka Perny - 2. října 2021

V letošním roce si připomínáme 130. výročí narození Františka Perny, významné telnické osobnosti první poloviny 20. století: učitele, kronikáře, cvičitele, muzikanta, sbormistra a hudebního skladatele, režiséra divadelníh her... A tak jsme v "předvečer" (2. října 2021) jeho výročí (4. října) vyrazili navštívit významná místa jeho bohatého, avšak poměrně krátkého života.

První zastávkou našeho jednodenního výletu po Moravě se staly Střelice - Pernova rodná vesnice. Po milém přivítání střelickým místostarostou Jiřím Vašulínem jsme si mohli prohlédnout místní kostel sv. Jiljí a Nejsvětější Trojice, kam náš oslavenec pravidelně chodíval a kde se učíval hrát na varhany. Našli jsme křtitelnici, ve které byl pokřtěn. A především jsme si zde vyslechli krásný hudební úryvek z Pernovy Vánoční mše č. II, kterou kdysi složil, a k tomu krásnou píseň ke sv. Václavu. To vše zaznělo z úst zdejšího chrámového sboru pod taktovkou Jiřího Švestky. Na závěr jsme se za Františka Pernu v jeho rodném chrámě pomodlili. Aby toho nebylo málo, zjisitili jsme, že nás v kostele doprovázel zdejší kostelník stejného příjmení: Václav Perna. Ten náš Perna to sem měl jen pár kroků od svého rodného domu - ten již dnes nestojí, ale zašli jsme se na toto nedaleké místo podívat. Doprovod nám dělal také pan Václav Dlapka, emeritní starosta a pamětník, který se dlouhá léta věnuje historii Střelic a který nám krásně popsal historii Pernova rodného domu a předal nám i písemně zpracovaný materiál na toto téma. Naše další kroky pokračovaly na faru, kde se nám dostalo milého přivítání a domácího občerstvení - moc všem střelickým děkujeme!

Pro nás asi nejvýznamnější Pernovou životní zastávkou by bývala byla Telnice. Zde působil od roku 1911 a zanechal velké stopy ve školském, kulturním a společenském životě naší vesnice. U nás se také oženil a spolu s manželkou Miloslavou zde přivítali na svět čtyři své dcery. Z Telnice odcházel v roce 1936 na Hanou do Tištína a odtud pak v roce 1940 do sousedních Nezamyslic. Původně jsme chtěli přirozeně nejdříve zajet do Tištína, ale po dohodě se zmíněnými obcemi jsme to s organizačních důvodů přehodili.

V Nezamyslicích nás přivítali také báječní lidé. Nezamyslický program zajišťovala paní místostarostka Dagmar Pavlíková ve spolupráci se sympatickým ředitelem velké nezamyslické školy Petrem Jordánem, který si pro tuto příležitost obléknul slušivý historický smoking i s kloboukem. Ve škole nás čekalo nejen další občerstvení, ale také vyprávění pamětnice a Pernovy žačky paní Bělkové, která se zde setkala s paní Olgou Venclíkovou - s jednou ze dvou dosud žijících Pernových dcer. Tu do Nezamyslic doprovodily také obě její dcery i s vnučkou a pokračovaly dále s námi v našem programu. Z vyprávění jsme se dozvěděli, jak složitý život měla rodina za II. světové války v Nezamyslicích, zvláště pak sám ředitel školy Perna, který musel učit v klášterních prostorách, když byla škola díky fašistické organizaci Hitlerjugend vystěhována. Pernova rodina naštěstí směla bydlet dále ve školním bytě, avšak hned po válce se musela přestěhovat do nádražního příbytku. František Perna se sice dočkal konce války, avšak již 7. listopadu 1945 umírá na uskřinutí kýly. Díky jeho rodině a dalším muzikantům jsme si ve škole mohli vyslechnout některé z jeho písní, které složil mj. pro své děti. Hry na klavír se ujala jedna jeho dcer Miluše Venclíková, která doprovázela zpěv Věra Trávníčková a housle Zdeňky Vaculovičové. Milý hudební zážitek doprovodilo i to, že si všichni účastníci posedali do školních lavic, dojemný pohled byl na žákyně - osmdesátnice - paní Venclíkovou a Bělkovou. Aspoň krátce jsme si stihli prohlédnout krásně opravenou, modernizovanou a rozšířenou Masarykovu školu, do které Perna nastoupil nedlouho po vystavění původních budov. Nakonec, neměl to v Nezamyslicích daleko ani do sokolovny, kde s dětmi cvičil, ale také kterou navštěvoval i po vyučování. V Nezamyslicích vzpomínají na to, jak se odpoledne po vyučování z oken školy rozléhal zvuk Pernova klavíru, když zde sám nebo se svými přáteli rád muzicíroval. Zajímavostí bylo to, že právě před týdnem oslavila zdejší škola své 90. výročí od svého založení, takže jsme na památku obdrželi informační materiál i k tomuto pěknému výročí. Sluší se dodat, že v Nezamyslicích vedl Perna také obecní kroniku, avšak ta se bohužel vinou válečných událostí nezachovala. Na závěr našeho setkání jsme poděkovali všem našim hostitelům za krásný program a srdečné přivítání a pokračovali dál do Tištína.

V Tištíně jsme se dobře naobědvali v místím historickém lihovaru a v návštěvě pokračovali do Obecní besedy - odsvěcené barokní kapličky, jejích církevní využití zrušil známým patentem již Císař Josef II. Městys Tištín pod vedením paní starostky Aleny Wagnerové však tuto krásnou budovu citlivě zrekonstruovalo a dnes jsme v ní mohli nalézt prostory místní knihovny, ale i např. výstavu místních krojů. Paní starostka nám připravila možnost nahlédnutí do kopií obecních, sokolských a školních kronik, i zde jsme nalezli stopu řídícího Františka Perny, který ji v letech 1936 - 1940 ve svém pěkně uspořádaném stylu vedl. Okoštovat jsme mohli i místní produkty: slivovicu, vdolečky a kozí sýr. Děkujeme paní starostce i paní knihovnici za milé přivítání a pokračujeme s ředitelkou školy paní Marcelou Blumensteinovou do školy. Tu Perna po čtyři roky řídil a vyučoval v ní. Bydlela zde i Pernova rodina, na což si paní Olga hned vzpomněla a vyprávěla nám, kde se v té době nacházela která obytná místnost. I vstřícná paní ředitelka se jistě o své svěřené budově dozvěděla jistě spoustu nových a zajímavých informací. I my si mohli prohlédnout, jak se učí v malotřídkách - to bylo jistě pro mnohé účastníky zajímavým zpestřením. Veselé prostory školy i přistavěné školky hrály krásnými barvami a oslovily nás svou rodinnou atmosférou. Zvony tištínského kostela nám hlásily, že právě skončil pohřeb zdejší nejstarší občanky, tak jsme ještě využili příležitosti a navštívili i tuto nádhernou dominantu. Chrám sv. Petra a Pavla je považován za jeden z moravských barokních kostelních klenotů. Krátkou ale intenzivní prohlídku nám doplnilo milé setkání s paní kostelnicí i panem farářem. Všem tištínským také děkujeme!

Nemohli jsme si to odpustit, ale protože přes kopec se nacházejí Koválovice, rodná vesnička starostovy rodiny, následovala krátká zastávka u pomníku gen. Josefa Kroutila, starostova prastrýce. Z Tištínska jsme se pak vydali do Kojetína. Na tamní hřbitov byly totiž v roce 1993 převezeny ostatky Františka Perny, to když v tomto roce v Kojetíně zesnula také jeho manželka Miloslava, a tak dnes oba odpočívají ve společném hrobě. Spolu s Pernovou rodinou jsme se poklonili jeho památce, položili věnec za naši vesnici, kytičku za telnický Sokol a pronesli společnou modlitbu. Návštěva Kojetína pak pokračovala krátkou prohlídkou místního muzea, kde jsme shlédli výstavu uměleckých prací tvůrčí skupiny Signal 64 a také výstavu zdejších tradic. 

Sladkou tečkou byla návštěva cukrárny a kavárny, po níž jsme všichni společně rozloučili s Pernovou rodinou a poděkovali jim za doprovázení našeho programu. Velké díky zaslouží všichni, kteří se s námi na tento krásný výlet vydali, ale i ti, kteří se o bohatý program v každém místě naší zastávky skvěle postarali. Za spolupráci děkuji také autorce myšlenky - Evě Kořalníkové. A nakonec chci zmínit poděkování restauraci U Seňora, která nám připravili lahvovanou verzi piva Pernova 11, které jsme všem našimi hostitelům cestou rozdávali jako poděkování za jejich srdečnost a ochotu. Nechť je památka Františka Perny v Telnici živá i v budoucích časech.

František Kroutil, starosta obce


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet zobrazení: 144

Doporučujeme