přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Drůbežárna Prace - Drůbežárna Prace bude ve  středu 23. 6.  v 9:00  hod. prodávat: kuřice červené, chovné kohouty, slepice ve snášce, housata, brojlerová kuřata,káčata, husokačeny Mulard, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.     Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1. 7. 2021 - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 1. července od 8 do 15:30 hod v oblasti: Brněnská č.p. 1, 3, 423, Masarykovo nám. č.p. 4, 5, včetně kostela, V Dědině č.p. 8, 11, 75, 76, 77. Děkujeme za pochopení.     Cyklovýlet po slavkovském bojišti - Muzeum Brněnska zve všechny zájemce o napoleonskou historii na cyklovýlet po slavkovském bojišti. Cyklovýlet proběhne 26. června z Mohyly míru přes Sokolnice, Telnici, Újezd u Brna a zpět na Mohylu míru. Začátek ve 14:00 před muzejní budovou na Mohyle míru, předpokládaná doba trvání akce: do 17:00 hod. Rezervace předem nutná – volat můžete na číslo 544 544 260 nebo 544 544 246 nebo pište na e-mail mohyla-miru@mbrn.cz.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Nabídka práce: Stavební referent/referentka (Újezd u Brna) >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Nabídka práce: Stavební referent/referentka (Újezd u Brna)

Město Újezd u Brna

vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/202 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

 

VEŘEJNOU VÝZVU - výběrové řízení

na obsazení funkce stavební referent/referentka města Újezd u Brna - zástup za mateřskou dovolenou

Druh práce:

Referent

výkon státní správy a samosprávy

zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů

stavební komise (smlouva o zřízení věcného břemene, rozhodnutí o povolení zžízení vjezdu, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, aj.)

zastupování města ve věcech hranic

styk s katastrálním úřadem

samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projrktových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány

komunikace s občany

Místo výkonu práce:

město Újezd u Brna

Předpokládaný termín nástupu:

ihned

Platové zařazení:

dle nařízení vlády ČR č. 341/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách v platném znění, platová třída - 10.

Požadavky:

bezúhonnost

středoškolské vzdělání s maturitou, obor se stavebním zaměřením výhodou

znalost práce na PC

orientace v právních předpisech - zákon č. 128//2000 Sb., o obcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky

Nabízíme:

5 týdnů dovolené

motívační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)

stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče

životopis s uvedním údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

motivační dopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší  než 3 měsíce

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek:

16. 06. 2021

Místo a způsob podání přihlášky:

požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Další informace:

přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení

město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit

V Újezdě u Brna dne 31. 05. 2021                                                                    Ing. Marie Kozáková starostka

 

 

 

   

Počet zobrazení: 83

Doporučujeme