přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Oříšek jede oznamuje - Naposledy v tomto roce přijede pojízdná prodejna prodávat 23. prosince 2021. V roce 2022 začnou opět s pravidelnými zastávkami od 13. ledna 2022.     DŮLEŽITÉ INFORMACE - S ohledem na současnou epidemiologickou situaci oznamujeme zrušení těchto kulturních a společenských akcí v Telnici: Bude zrušen doprovodný program rozsvícení vánočního stromu – v neděli 28. listopadu v 16:30 hod. dojde pouze k prostému rozsvícení stromu na kostelním nádvoří. Bude zrušeno také divadelní představení pro děti: Kde spí motýli, které bylo naplánováno na neděli 28. listopadu, Zrušeny jsou také připravované vánoční mini-Trhy na Sokolovně, Vánoční hry a Silvestr pro děti na Orlovně a Halové mistrovství Telnice v tenisové čtyřhře ve sportovní hale a Štěpánský turnaj ve stolním tenise na Sokolovně. Na náhradní termín v příštím roce bude přeloženo také Adventní setkání se seniory, které se mělo konat na Orlovně. Děkujeme za pochopení.     Páteční čtení dětem do odvolání ZRUŠENO - Obec Telnice a paní Ludmila Jašková tímto oznamují, že páteční čtení dětem do odvolání nebude. Děkujeme za pochopení.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > ...archiv novinek... > Zápis z jednání sociální komise - 19. ledna 2011 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Zápis z jednání sociální komise - 19. ledna 2011

Zápis z jednání sociální komise ze dne 19. 1. 2011


Seznam účastníků: JUDr. Metoděj Dudák, MUDr. Marie Šťastná, Marie Fialová, Marie Blažková, Pavla Chovancová, David Bím, Olga Netolická, František Kroutil.
Omluvena: ing. Iva Donovalová

Jednání zahájil starosta obce František Kroutil přivítáním všech zúčastněných a představením nové členky sociální komise Olgy Netolické.
Starosta zmínil na úvod záměr některých rodičů umístit své děti do první třídy jiné než telnické základní školy a vyzval k diskuzi. Z té vyplynulo to, že sociální komise doporučuje podporovat nástup telnických dětí pouze do místní Základní školy, která je k tomuto účelu zřízena. Pouze v případě závažného, především zdravotního důvodu je možné zvážit, zda-li studium na jiné škole podpořit či nikoliv.
Další diskuze se vedla nad možností letního provozu školky, resp. nad nabídkou ze strany obce na hlídání dětí o letních prázdninách (od půlky července do půlky srpna). Komise pověřila Pavlu Chovancovou, aby zjistila zájem ze strany rodičů o tuto nabídku, pokud se bude jevit dostatečný, doporučuje komise starostovi hledat dále řešení spolu s ředitelkou školy a dále k posouzení zastupitelstvu obce.
Pavla Chovancová přijala seznam občánků, kteří budou přivítáni 27. února 2011 mezi občany naší obce a spolu s ing. Ivou Donovalovou připraví tuto akci na obecním úřadě.
David Bím informoval přítomné o možnosti občanů starších 55 let na získání senior pasu, který vydává Jihomoravský kraj. Po dohodě David Bím připraví jednoduchý oboustranný letáček, na kterém budou tyto informace spolu s důležitými čísly uvedeny a ten bude vložen do chystaného Telnického zpravodaje.
Pavla Chovancová také informovala o zájmu Armády spásy o vybrané druhy ošacení. Spolu s ing. Ivou Donovalovou připraví v Telnici charitativní sbírku šatstva.
Po delší diskuzi se komise shodla na těchto akcích pro seniory, které by bylo vhodné uspořádat v letošním roce:
- 2x divadelní představení v Telnici (s ochotnickými spolky se v tuto chvíli jedná o vhodném termínu)
- 1x autobusový výlet seniorů na brněnskou přehradu (vedoucí zájezdu Olga Netolická)
- 1x kulturní akce „Čaj o páté s hudbou vašeho mládí“
Na přípravě těchto akcí budou všichni členové komise spolupracovat.
Sociální komise doporučuje Marii Fialovou vyslat na školení Centra pro rodinu, kde by získala informace a náměty pro práci s telnickými seniory.
Starosta prověří na návrh Pavly Chovancové realizovatelnost akce: www.venujmobil.cz v telnickém prostředí.

 

František Kroutil, starosta obce
 

 

Počet zobrazení: 1860

Doporučujeme