přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Informace k platbě místních poplatků - Upozorňujeme občany, že od středy 8. února 2023 bude na Poště Partner Telnice zahájen výběr poplatků za domovní odpad a psa. Současně se budou vybírat i nájmy za obecní pozemky. Platby převodem z účtu lze provést již nyní. Více informací zde a zde nebo na tel. č. 544 224 410 v kanceláři obecního úřadu.     Obecní úřad upozorňuje - Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Telnice bude ve čtvrtek 2. února 2023 z technických důvodů otevřen až od 10:00 hodin. Děkujeme za pochopení.     Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 15. února a 24. února 2023 od 8:00 do 15:2. 2023 16:00 hodin. Vypnutá oblast: Telnice, K Nádraží od čop. 257 po Újezd mimo č.p. 191 a 224.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obec Telnice >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Obec Telnice

Čištění a kontrola komínů - povinnost vlastníka nemovitosti

Datum: 04.03.2011


Někteří občané naší obce se dotazovali na zákonné povinnosti vlastníků nemovitostí, v nichž je používán alespoň jeden komín. Všechny tyto povinnosti vycházejí z nařízení vlády České republiky 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010, jež nabylo účinnosti 1. ledna 2011, a stanovují, že kontrola komínů musí v kalendářním roce proběhnout u...
více...

Úprava areálu mateřské školy a výsadba stromů

Datum: 02.03.2011


Mnozí jste jistě zaregistrovali, že naše obec získala dotaci na výsadbu stromů. Jedním z míst, kde výsadba proběhne, je i areál mateřské školy. Obec Telnice v tuto chvíli připravuje harmonogram nezbytných přípravných prací, které bude třeba vykonat k tomu, aby se areál vyčistil mimo jiné od nevhodných náletových dřevin, provedla se...
více...

Ochrana přechodu pro chodce u školy omezena

Datum: 28.02.2011


Vážení rodiče, spoluobčané. Vzhledem ke zdravotní indispozici jednoho ze strážníků Městské policie Židlochovice, kteří slouží na služebně v Telnici, musím oznámit, že ochrana přechodu pro chodce před Základní školou Telnice bude bohužel omezena, respektive dokud se situace více nevyjasní, přechod bohužel chráněn až do odvolání nebude. Tato zpráva...
více...

Obec Telnice připravuje projekt "letního hlídání dětí"

Datum: 26.02.2011


V posledních měsících zaznívají ze řad rodičů dotazy na letní hlídání dětí. Jako jedno z témat se tedy tato problematika dostala i do obecního dotazníku a podle prvních odhadů výsledků ankety to vypadá, že zájem o tuto službu je opravdu veliký. Starosta obce František Kroutil se tedy sešel s ředitelkou základní a mateřské školy...
více...

Nový jízdní řád linky 612 z Telnice na nádraží od 6. března 2011

Datum: 25.02.2011


Společnost KORDIS JMK, která organizuje integrovaný systém veřejné hromadné dopravy IDS JMK, vydala nový jízdní řád linky 612. Nově se mění ranní spoje z Telnice na nádraží: posouvají se na 8:58 a 10:58. Tyto spoje následně navazují na vlakové připojení do Brna. Platnost této změny je od 6. března 2011. Nový jízdní řád...
více...

MUDr. Martin Kral již v Telnici opět ordinuje

Datum: 25.02.2011


Ordinace MUDr. Martina Krale oznamuje, že již v Telnici opět ordinuje podle standardních ordinačních hodin: Pondělí Sokolnice 7:30 - 10:45   Telnice 11:00 - 15:00 Úterý Sokolnice 11:30 - 12:30   Sokolnice 12:30 - 18:00 ...
více...

VAS: Rozbory vzorků vody ze studní

Datum: 25.02.2011


Vodárenská akciová společnost (VAS), technická divize, nabízí telnickým občanům chemické rozbory vzorků vody ze studní. V případě, že vzorky předají přímo v laboratoři na ulici Soběšická 820/151, 638 01 Brno, bude jim účtována cena za jeden rozbor ve výši 1 505 Kč (vč. DPH). Pokud by nebylo možné vzorek na danou adresu dopravit, nabízí...
více...

Žádné stavební úřady se rušit nebudou

Datum: 24.02.2011


Ministerstvo pro místní rozvoj deklarovalo, že nepřipravuje rušení ani jediného stavebního úřadu. Na jednání Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu PČR dne 22.2.2011, kterého se za SPOV ČR zúčastnili předseda Kavala, místopředsedkyně Juřenčáková a člen předsednictva Florian, zaznělo z úst náměstka ministra Miroslava Kalouse, že je připraveno paragrafové...
více...

Obec Telnice získala dotaci na výsadbu stromů pro rok 2011

Datum: 24.02.2011


Vážení spoluobčané, s radostí vám oznamuji, že naše obec získala dotaci Nadace Partnerství na výsadbu 50 nových stromů v lokalitě areálu mateřské školky, bývalého smeťáku u železniční trati a u rybníka ve výši 20 000,- korun. Výsadbu provede naše obec v průběhu roku 2011 ve spolupráci se základní a mateřskou...
více...

Jednota Mikulov - prodejna Telnice chystá změny

Datum: 23.02.2011


Starosta obce František Kroutil se před časem sešel s vedením spotřebního družstva Jednota Mikulov a diskutovali spolu otázky budoucího plánovaného rozvoje obce Telnice i samotné samoobslužné prodejny Jednoty Mikulov v Telnici. Starosta obce byl informován o tom, že Jednota, spotřební družstvo v Mikulově chystá a již připravilo pro občany několik nových služeb, o kterých budou...
více...

Vedení obce se setkalo se společností LCT , a.s.

Datum: 23.02.2011


Starosta obce František Kroutil a místostarosta ing. Jiří Dudák se setkali s předsedou představenstva společnosti LCT, a.s. panem Pham Thanh Longem, která v Telnici provozuje výrobnu těstovin. Pan Pham Thanh Long seznámil zástupce obce se svým záměrem stavby nové výrobní haly, kterou plánují vystavět vedle současné budovy "nudlárny", součástí tohoto...
více...

Setkání představitelů obce Telnice a Orel jednoty Telnice

Datum: 22.02.2011


V pondělí 21. února 2011 se ve večerních hodinách na orlovně setkal starosta obce František Kroutil a místostarosta Vladimír Blaženka se zástupci Orel jednota Telnice: starostou jednoty Jiřím Hrazdírou, místostarostou jednoty Bc. Ladislavem Šustrem a sekretářem Liborem Slovákem. Hlavním bodem jednání bylo vzájemné vysvětlení postojů obou stran ve věci...
více...

Vedení obce hledá zastřešenou variantu sportoviště v Telnici

Datum: 21.02.2011


Vedení obce Telnice pověřilo 1. místostarostu Vladimíra Blaženku hledáním řešení pro zastřešenou variantu sportoviště v Telnici. Vladimír Blaženka již v tuto chvíli započal konzultace různých variant řešení s odborníky a pracuje na prvních návrzích, kde a jak takový prostor pro naše sportovní kluby a občany připravit. Zastřešený...
více...

Poděkování Charity za Tříkrálovou sbírku vč. výsledků v okolí

Datum: 21.02.2011


Ve dnech 1.- 14.ledna 2011 proběhl již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a...
více...

Hlášení obecního rozhlasu na stránkách www.telnice.cz

Datum: 21.02.2011


Obecní úřad Telnice se snaží občanům vyjít vstříc v oblasti hlášení místního rozhlasu. Jednak jsme nalezli možnost přijímání hlášení přímo do domácností, jednak chceme dát možnost informovat se o aktuálním hlášení také všem těm, kteří se domů dostanou v jinou dobu, než je hlášení...
více...

Výsledky losování: 3 šťastní výherci si mohou vyzvednou výhru

Datum: 18.02.2011


Při včerejším slavnostním otevření knihovny jsme všem dospělým návštěvníkům rozdali losy, ze kterých jsme dnes ráno spravedlivě a náhodně vybrali tato čísla: 4 5 19   Majitelé losů s těmito čísly získávají od obce knihu bývalého starosty Tvarožné a uznávaného odborníka na napolónskou tématiku pana...
více...

Nová smlouva na pronájem hrobového místa

Datum: 18.02.2011


Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na návrh místostarosty ing. Jiřího Dudáka novou smlouvu o pronájmu hrobového místa. Smlouva se uzavírá vždy na 10 let (dle zákona) a cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb s nájmem spojených. Cena je splatná předem na celou dobu trvání nájmu. Cena za...
více...

Telnický info-kanál na kabelové televizi znovu ožije

Datum: 17.02.2011


Jak jsme vás již informovali minulý týden (viz článek zde), podnětem především starších občanů Telnice se začal zabývat starosta obce a požádal současné obecní dodavatele informačních technologií o nacenění nového řešení spolupráce staršího info kanálu (kabelová televize) a nové technologie (internet). Nabídku obou...
více...

Nové podmínky obecních dotační titulů: sport a kultura

Datum: 16.02.2011


Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na svém 6. zasedání 14. února 2011 podmínky dotační podpory kulturních a sportovních aktivt. Oproti loňským roku je změna především v těchto oblastech: - o příspěvek na kulturní akci si může požádat i ten, kdo pořádá veřejný zájezd mimo obec a většina z účastníků jsou telničtí občané....
více...

Strategický plán obce Telnice: rozvoj a obnova vesnice

Datum: 16.02.2011


Na návrh starosty obce Telnice schválilo zastupitelstvo obce Telnice tento Program rozvoje a obnovy vesnice Telnice na období 2011 - 2014. Tento materiál zahrnuje vize, se kterými bude současné zastupitelstvo pracovat v průběhu svého volebního období. Obecně vychází z předchozího programového prohlášení, které naznačilo směr, jímž se bude práce zastupitelstva...
více...

Schválení změny č. 3 současného Územního plánu obce Telnice

Datum: 16.02.2011


Zastupitelstvo obce Telnice na svém 6. zasedání dne 14. února 2011 schválilo změnu č. 3 současného Územního plánu. Tato změna se dotýká pouze níže vyznačené lokality (za rybníkem) a byla vyvolána i hrazena ze soukromých prostředků jednoho z majitele dotčených pozemků. Obec Telnice připravuje na letošní rok projednání a schválení...
více...

Obec Telnice podpořila Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Datum: 16.02.2011


Zastupitelstvo obce Telnice schválilo každoroční žádost o finanční podporu Svazu neslyšících a nedoslýchavých - oblastní organizace Zastávka u Brna a v letošním roce podpoří činnost této organizace částkou 1 000,- korun. Tyto prostředky budou použity na na rekondiční rehabilitace zdravotně postižených občanů a ozdravný tábor pro zdravotně postižené...
více...

Konkurz na nájemce vinárny/restaurace Šatlava

Datum: 15.02.2011


Obec Telnice vyhlašuje záměr a současně konkurz na nového nájemníka vinárny a restaurace Šatlava. Zájemci mohou podávat písemné nabídky do 10. března 2011 na adresu: Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice Každému zájemci o účast v konkurzu nabízí obec Telnice možnost prohlídky nájemních prostor a to v době...
více...

Domácí přijímač obecního rozhlasu, máte zájem si ho vyzkoušet?

Datum: 15.02.2011


Zastupitelstvo obce Telnice schválilo na svém včerejším zasedání nákup 1 kusu domácího přijímače obecního rozhlasu. Jak funguje? Přinesete si ho domů, postavíte na stůl a necháte zapnutý: jakmile bude probíhat hlášení místního rozhlasu, uslyšíte ho i vy a to přímo u vás doma. Současně přijímač umí i...
více...

Národní týden manželství: obnova manželských slibů v Telnici

Datum: 14.02.2011


V týdnu od 14. do 20. února 2011 se uskuteční už pátý Národní týden manželství, který chce v čase kolem svátku sv. Valentina více zaměřit pozornost lidí na potřebu a smysluplnost stálých vztahů v manželství. Stálým mottem NTM je: "Dobré manželství není samozřejmost" a pro rok 2011 ještě navíc: "Věrnost není...
více...

Obec Telnice se stala vlastníkem domény www.telnice.eu

Datum: 14.02.2011


Oznamujeme vám, že se obec Telnice stala vlastníkem domény www.telnice.eu. Tato doména patřila donedávna bývalému starostovi panu Ladislavu Šustrovi, který dovolil její využívání pro obecní účely. Obecní úřad pak tuto doménu využíval jako hlavní internetový komunikační kanál. Vzhledem k tomu, že nové vedení považuje za...
více...

Sčítání lidu 2011 v Telnici

Datum: 14.02.2011


Samotné provedení Sčítání lidu, domů a bytů 2011 upravuje zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Po deseti letech se tedy budou znovu sčítat lidé a domy/byty, sčítání je ze zákona povinné pro všechny občany ČR, neúčast při sčítání či navádění někoho k neúčasti může být považováno...
více...

Obec Telnice připravuje projekt Telnického kulturního léta 2011

Datum: 11.02.2011


Starosta obce Telnice František Kroutil, místostarosta ing. Jiří Dudák a pan Ladislav Kořalník se dnes v podvečer sešli se zástupci "napoleónských vojáků" a jednali o přípravě veřejné rekonstrukce telnické části Bitvy u Slavkova, která by podle předběžných dohod měla proběhnout v druhé polovině letních prázdnin v Telnici v rámci projektu...
více...

Obec Telnice nabízí pomoc nezaměstnaným: "veřejnou službu"

Datum: 11.02.2011


Obec Telnice se rozhodla zapojit do projektu Ministerstva práce a sociální věcí: "veřejna služba". V praxi to znamená, že je připravena zaměstnat ty dlouhodobě nezaměstnané občany Telnice, kteří již nepobírají podporu v nezaměstnanosti, ale jen sociální dávky. Takový občan musí odpracovat měsíčně na obci alespoň 20 hodin veřejněprospěšných prací (např....
více...

Obec Telnice jednala s SÚS JMK o vjezdových branách a průtahu obcí

Datum: 10.02.2011


  Zástupci obce Telnice - starosta František Kroutil a místostarosta ing. Jiří Dudák dnes navštívili příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, aby s ní jednali o další budoucnosti projektu "Průtah obcí Telnice". Z jednání s ředitelem SÚS JMK panem ing. Janem Zouharem a vedoucím oblasti Brno panem ing. Pavlem...
více...

Reportáž: Mezinárodní den nemocných - 35 lidem udělena svátost pomazání nemocných

Datum: 10.02.2011


    Ve čtvrtek 10. února 2011 byla při mši svaté ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Telnici udělena  P. Michaelem Jelínkem asi 35 lidem svátost pomazání nemocných, která jim bude jistě nápomocna při zvládání jejich zdravotních obtíží a nemocí. Po mši svaté se pak někteří účastníci sešli na faře, aby spolu s...
více...

Statistiky obyvatel Telnice za rok 2010

Datum: 10.02.2011


V loňském roce se v Telnici narodilo celkem 16 dětí, naopak zemřelo 9 lidí. To znamená, že čistý přírůstek obyvatel za rok 2010 činí 7 lidí. Do Telnice se navíc přistěhovalo nově 38 občanů, odstěhovalo se 23 lidí. Takže imigrační přírůstek činí 15 obyvatel. Celkově se tedy v loňském roce Telnice rozrostla o 22 obyvatel, což je znamená meziroční nárůst o cca 1,5%. V...
více...

Reportáž: Dětské radovánky - 6. února 2011

Datum: 09.02.2011


V neděli 6. února od 15.00 hodin patřil sál sokolovny dětem. Pod vedením tří klaunů, čekalo na děti odpoledne plné zábavy, smíchu a tance. Nechybělo i plno nejrůznějších soutěží, za které obdrželi soutěžící drobné sladkosti. Proběhl i výběr nejlepší dětské masky. Na závěr celého odpoledne si děti vylosovaly bohatou tombolu. Z níže uvedených...
více...

Nekontrolované kácení dřevin na katastru obce Telnice?

Datum: 08.02.2011


Někteří občané (nejen) Telnice si stěžují na to, že se v oblasti Zlatého potoka či u Dunávky ve větší či menší míře nekontrolovaně kácejí dřeviny. Nejdříve situaci z popudu starosty obce monitorovali strážníci městské police, následně byla obec dokonce v této věci navštívena inspektory z České inspekce životního prostředí. Sama obec...
více...

Co je to www.telnickadedina.cz

Datum: 04.02.2011


Telnická dědina je nový internetový projekt obce Telnice. Jedná se o webové stránky nesvázané toliko formálností a jistou cenzurou, která musí být na oficiálních obecních stránkách www.telnice.cz Telnická dědina přinese nové možnosti k vyjádření se každého uživatele bez škrobené strojenosti a spoustu dalších...
více...

Zápis z valné hromady Regionu Cezava - 25. ledna 2011

Datum: 04.02.2011


Zástupce naší obce, starosta František Kroutil se stal členem revizní komise dobrovolného svazku obcí Region Cezava. Vystřídal tak předchozího starostu pana Bc. Ladislava Šustra, který do té chvíle zastával funkci předsedy této komise. Novým předsedou Regionu Cezava se stal ing. Lubomír Šmíd, starosta Kobylnic, který si tímto vyměnil pozici se...
více...

Telnický rodák Jaromír Šufr pečuje o historickou tvrz Nemile

Datum: 03.02.2011


Telnický rodák a náš občan Jaromír Šufr se již leta stará jako kastelán o tvrz Nemile u Zábřeha na Moravě. S panem Šufrem připravujeme rozhovor pro naše internetové stránky a pokud se již teď chcete podívat, co má tento pracovitý člověk "na svědomí", můžete si prohlédnout záběry na níže uvedených odkazech: dny evropského...
více...

Důstojné rozloučení s našimi zemřelými

Datum: 31.01.2011


Obec Telnice nabízí všem rodinám pozůstalých bezplatnou službu důstojné promluvy při rozloučení s našimi zemřelými. V případě, že máte zájem této možnosti využít, ozvěte se na obecním úřadě v Telnici na tel.: 544 224 410. Po vzájemné dohodě bude připraven citlivý proslov, který bude při rozloučení přednesen starostou obce Telnice, příp....
více...

Obec Telnice podpořila domov pro postižené děti LILA Otnice

Datum: 27.01.2011


Na základě žádosti LILA - Domov pro postižené děti Otnice schválilo zastupitelstvo obce Telnice na svém 5. zasedání finanční podporu tomuto dětskému domovu ve výši 5 000 korun. Bližší informace o této organizaci získáte na internetových stránkách www.lila.cz....
více...

Žádost Národního muzea v Praze k občanům (nejen) Telnice

Datum: 26.01.2011


  Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století   Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o...
více...

Vodárenská akciová společnost: Kvalita pitné vody v Telnici

Datum: 21.01.2011

Obec Telnice obdržela zprávu Vodárenské akciové společnosti, a.s. o kvalitě pitné vody v Telnici. "Níže naleznete protokol s výsledky analýz pitné vody provedenými ve 4. čtvrtletí 2010. Kvalita vody odpovídá vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. a a vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 146/2004 Sb. ve znění pozdějších...
více...

Farnost Telnice předala Domovu pro postižené děti Lila vánoční dar

Datum: 12.01.2011


Ve středu 12. ledna 2011 předaly zástupkyně telnické farnosti Pavla Chovancová a Mgr. Marie Gabrhelová do rukou ředitelky Domova pro postižené děti Mgr. Ludmily Pšenákové 3 krabice s vánočními dary, které sbírali farníci v telnickém kostele a v sokolnické kapli v průběhu vánoční doby, od sokolnických pak ještě navíc obálku s finanční...
více...

Reportáž: Tříkrálová sbírka v Telnici - 8. ledna 2011

Datum: 11.01.2011Sobotní probuzení doprovázelo mlhavé počasí, dalo se tedy očekávat, že se nám v Telnici nebude procházet mráz po zádech i všech končetinách, jako tomu bylo v loňském roce. Naopak, z počátku vcelku vlídné teplejší počasí vystřídalo mrholení a brzy i solidní deštík, který ke konci krásně zaléval naše...
více...

Tříkrálová sbírka: vybraná částka opět vytvořila v Telnici rekord

Datum: 10.01.2011

Při sobotní (8. ledna 2011) Tříkrálové sbírce bylo v Telnici vybráno celkem 42 277,- korun. Všem dárcům velké díky. Pokud by vás zajímala statistická data, pak pro srovnání uvádíme objem vybraných prostředků v jednotlivých částech naší obce: 14 670,- (V Dědině, U Rybníka, U Mlýna, Nová ul.) 11 195,- (Za Sokolovnou,...
více...

Reportáž: Vítání nejmladších občánků naší obce 2010

Datum: 22.12.2010


V neděli 19. prosince 2010 proběhlo vítání nejmladších občánků naší obce. Pan starosta František Kroutil přivítal celkem 11 dětí. Jmenovitě: Kryštof Buchta Petr Gabrhel Michaela Husáková Lucie Jašková Tereza Kliková Šimon Křen Lukáš Kučera Nikola Mácová Marie Mifková Jakub Roznos Nikola Smutná. Po...
více...

EON: Upozornění vlastníkům/uživatelům nemovitostí (dřeviny)

Datum: 20.12.2010

  Upozornění EONu vlastníkům či uživatelům nemovitostí na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. (ohledně odstranění či ořezu dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení) Bliží informace naleznete v přiloženém dokumentu zde....
více...

Informace o svozu komunálního odpadu pro rok 2011

Datum: 17.12.2010

Vážení sousedé, od 1. ledna 2011 bude v Telnici zajišťovat svoz komunálního odpadu společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., která je v tuto chvíli společným podnikem 19 obcí jižní Moravy (jednou z nich je právě i obec Telnice). Na základě obchodních ednání mezi KTS Ekologie a obcí Telnice v závěru letošního roku došlo k dohodě na nových...
více...

Doména www.telnice.cz patří obci Telnice

Datum: 07.12.2010


  Vážení sousedé, s velkou radostí vám oznamuji, že se naše obec stala majitelem domény www.telnice.cz. Právě dnes byl úspěšně dokončen převod domény z původního majitele (společnost INTER TRADING NET, s.r.o.) a již v tuto chvíli připravujeme další služby, které budou k této doméně navázány. Již teď si můžete do svého...
více...

Slovo starosty k úklidu sněhu

Datum: 03.12.2010

    Slovo starosty k úklidu sněhu Vážení sousedé, nejdříve chci poděkovat všem, kteří se dobrovolně ujímají úklidu sněhu na chodnících před svými domy, ač se to zdá být lidsky přirozené, není to podle platných zákonů "samozřejmé". Nicméně jsou mezi námi lidé, kteří si sníh...
více...

Obec Telnice navrhla cenu za odkup domény telnice.eu

Datum: 01.12.2010

  Zastupitelstvo obce Telnice se na svém 2. zasedání dne 29. listopadu 2010 rozhodlo nabídnout panu Bc. Ladislavu Šustrovi (bývalému starostovi obce) cenu za odkup domény www.telnice.eu, která je do této chvíle v jeho soukromém vlastnictví. Obec Telnice navrhla panu Bc. Ladislavu Šustrovi cenu Kč 4 000,- za převod domény do vlastnictví obce Telnice dopisem z 1. prosince...
více...

Obec Telnice hledá nové prostory pro obecní knihovnu a nového pronajímatele Šatlavy

Datum: 30.11.2010


    Obec Telnice oznamuje, že v průběhu listopadu 2010 obdržela: - od pana Ladislava Šustra výpověď nájemní smlouvy na dům, ve kterém v současnosti sídlí obecní knihovna, - od pana Jiřího Husáka výpověď nájemní smlouvy týkající se vinárny Šatlava. Zastupitelstvo obce Telnice se na svém 2. zasedání dne 29....
více...

Počet zobrazení: 23830

Doporučujeme