přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Prořezy stromů - Ve dnech 2.6. , 3.6. , 5.6. , 6.6. , 7.6. 2023 bude společnost Matěj Kubis provádět v obci ozdravné prořezy stromů.      Drůbežárna Prace oznamuje prodej - Drůbežárna Prace bude ve středu 7. června 2023 v 9:00 hod.  prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, housata, brojlerová kuřata, krůty, káčata a husokačeny Mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.     Domov pro seniory Sokolnice oznamuje - Domov pro seniory Sokolnice, p.o. příjme do pracovního poměru nebo brigádně kuchaře, pomocnou sílu do kuchyně a pracovníka úklidu. Dále přijme na hlavní pracovní poměr fyzioterapeuta a všeobecnou sestru. Bližší informace na tel. č. 544 423 151  p. Kopečková osobně na adrese Zámecká 57, Sokolnice.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obec Telnice > Vesnice roku 1995 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Vesnice roku 1995

Poloha a historie

Obec Telnice leží asi 15 km jihovýchodně od Brna, paří mezi nejstarší a zároveň největší osady v okrese Brno - venkov. První doložená zmínka o existenci osady pochází z roku 1244. Již v této době měla osada 26 domů. Telnický kraj byl však zajímavý už i pro pravěké osadníky, nálezy z této oblasti pocházejí až z mladší doby kamenné. Obec je také začleněna do památkové zóny bitvy u Slavkova.

Turistické zajímavosti

Dominantou Telnice je kostel sv. Jana Křtitele, jehož věž byla pro svůj specifický zjev umístěna do telnického erbu. O jeho založení neexistují přesné zprávy. Z původní stavby se do dnešních dnů zachovala pouze románská věž, ostatní stavba byla na základech původního kostela přestavěna v letech 1726 - 1734. Fara je v Telnici poprvé připomínána již v roce 1324. Na katastru obce se nachází i několik Božích muk, soch, památníků a křížů.
Nabídky pro turisty obec začíná aktivně rozvíjet. Snahou je podporovat propagaci aktivit místních pohostinství v oblasti gastronomie. V Telnici je několik restaurací, k dispozici jsou sportovní areály místního Sokola a Orla. Telnice také nabízí mimořádné celoroční vyžití, půl roku je k dispozici obecní nafukovací hala pro širokou veřejnost. Obcí prochází vinařská cyklostezka a další cyklotrasy jsou připravovány.

Společenský život

Místní občané říkají, že Telnice je vesnicí, kde se pořád něco děje. Že se nejedná o nadsazené konstatování, dokazuje řada spolků, které se podílí na řadě společenských, kulturních i sportovních akcí. K tradicím obce patří každoroční krojované hodové slavnosti, Šibřinky, Krojované ostatky či Ostatkový průvod. K tradicím novým, nebo znovu obnoveným, patří setkávání při Čaji o páté nebo promítání letního kina, které k obci neodmyslitelně patřívalo. Novou, ale již poměrně zavedenou tradicí je oslava svátku Matek, vzpomínkový pietní akt obětí Bitvy tří císařů s následnou Malou napoleonskou bitvou. Byla také obnovena tradice průvodu Božího Těla obcí.
Svou bohatou základnu v Telnici mají jednoty Sokola a Orla, místní neformální spolek SUP, či vodácký klub Vorvaň Tennessee. Místní Sokol má velmi bohatou členskou základnu, zúčastňuje se sokolských sletů, pracuje v několika sportovních oddílech a také se výrazně podílí na výchově mládeže. Významnou členskou základnu má také Orel, velmi známé jsou úspěchy tanečního klubu, výborné výsledky mají i florbalisté a kuželkáři. SUP je neformálním spolkem občanů, který vznikl z recesistických důvodů a pořádá zájezdy za kulturou nebo třeba i společnou práci na poli. K dalším spolkům působícím v obci patří tradičně SDH, který výrazně přispívá ke kulturnímu dění, místní myslivecké sdružení, obě organizace pomáhají s akcemi pro děti. Velmi živou organizací je také občanské sdružení Telnické sluníčko - klub maminek, který se zaměřuje jak na maminky s dětmi, tak i na rodinný život. Jelikož se, mimo jiné, velmi dobře ujaly Ženáčské hody, připravuje obec obnovu vlastních ženáčských krojů.

Infrastruktura

Mimo mateřskou školu, základní školu a obecní úřad patří k občanské vybavenosti Telnice také ordinace lékaře, několik restaurací, prodejny smíšeného zboží, vinotéka atd. V Telnici je zajištěno připojení k vodovodu a plynofikace. Obec se podílela na výstavbě ČOV Telnice, která dodnes slouží také i sousedním obcím Sokolnice a Otmarov. Proběhla realizace projektu splaškové kanalizace. Dostavba inženýrských v obci je závislá na jejím dalším rozvoji směrem do nových zástavbových částí obce. Obec se snaží chovat šetrně ke svému životnímu prostředí, neustále rozšiřuje nabídku k třídění odpadu. Dopravní obslužnost v obci je zajištěna ISD JMK. Obec se věnuje také svým webovým stránkám, které jsou aktualizovány několikrát denně, ke komunikaci s občany jsou využívány nové obecní vývěsky a samozřejmě i místní rozhlas.
Zemědělským podnikáním se v obci zabývá především Zemědělské družstvo Sokolnice a také několik drobných zemědělců, kteří se mimo jiné přímo zabývají pěstováním ovocných a okrasných stromů. Jedním z nich je také okrasná školka, od které obec odebírá okrasné stromy pro svá veřejná prostranství. Nezemědělské podnikání zastupují drobní řemeslníci, které se obec snaží zapojovat do svých aktivit - obec využívá služeb místních zedníků, stolařů, kovářů, pokrývačů, podnikatelů v autodopravě nebo v pohostinství.

Péče o veřejná prostranství a krajinu

Péči o veřejná prostranství provádí obec Telnice vlastním nákladem a vlastními silami. O veřejná prostranství obce se však starají i sami občané, zejména pokud jde o chodník či trávník před jejich domem. Občanům ve vyšším věku se však obec snaží pomáhat. Velmi hezkou tradicí je každoroční vysazování nových stromů s dětmi a každému prvňáčkovi je věnován do péče jeho vlastní strom. Udržování vodního toku Říčka má na starosti Povodí Moravy, lokálně pomohou i někteří občané, okolí místního rybníka udržuje místní rybářský klub.

Připravované záměry

V nejbližší době bude realizována přestavba budovy mateřské školy, výstavba či oprava několika nových chodníků v obci nebo výstavba nových parkovacích míst. Dlouhodobě plánovaná je i realizace domova pro seniory, na které se chce obec podílet jak vlastními finančními zdroji, tak penězi z dotačních fondů.

 

Počet zobrazení: 4830

Doporučujeme