přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Pálení dřevitého odpadu - V neděli 2. dubna 2023 v dopoledních hodinách proběhne pálení skládky dřevitého odpadu u hospodářského mostu.  Akci provedou telničtí hasiči, kteří zajistí všechny zákonem stanovené ohlašovací povinnosti.     Sběrné místo obecního dvora uzavřeno - V sobotu 8. dubna 2023 bude sběrné místo na obecním dvoře (Růžová 243, Telnice) uzavřeno. Děkujeme za pochopení.     Provoz obecního úřadu a pošty - čtvrtek 6. dubna 2023 - Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 6. dubna 2023 bude Obecní úřad Telnice uzavřen. Pošta Partner Telnice bude otevřena jen do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obec Telnice > Historie a kronika > Historie obce >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Historie obce

Nejstarší dějiny obce
Telnice patří k nejstarším a v minulosti zároveň největším osadám na dnešním okrese Brno - venkov. První zmínky o ní pocházejí ze 13. stol. přesně z roku 1244. To je také rok, od kterého se počítá stáří obce. Osada měla v té době již 26 domů. Vznikla na levém břehu Zlatého potoka. Ještě před 120 lety měl potok koryto mělčí a užší a často se rozléval do okolí.Proto byl na konci 19. stol. zregulován, řečiště prohloubeno.  Telnický kraj byl zajímavý už i pro pravěké osadníky. Nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. Při polních pracech nebo  cíleném archeologickém výzkumu byly  odkrývány hroby s ostatky a pozůstatky tehdejších lidí. Vyšlo najevo, že na Draze k Sokolnicím stávala pravěká osada, jejíž obyvatelé se živily rolnictvím a lovem. Další nálezy byly za dnešní Orlovnou, na obou stranách tzv. Mrtvé cesty, v tratích Nad Louky, Úzká, Za mlýnem. Rovněž z doby bronzové a železné nám zůstaly v Telnici připomínky, např. v trati Za kostelem, Prostřední, v bývalé cihelně a na mnoha dalších místech. V první polovině 16.stol. byla Telnice trvale připojena k sokolnickému panství. Po 150 let ji spravoval rod Dietrichsteinů a v roce 1850 připadla Telnice Mitrovským. Svoji pečeť používala obec od roku 1648. Byla na ní vyobrazena kostelní věž se zubatým cimbuřím a dva květy s nápisem  "Peczet * Diedin * Telniczet * 1648."

Telnického území se v minulosti dotkla řada válečných událostí. Za všechny zmíníme jen tu, která zasáhla široký kraj. Část obce ležící severně od silnice II/380 je začleněna do památkové zóny bitvy u Slavkova. Podle zápisu v telnické kronice “Bitva tří císařů” začala v časných ranních hodinách 2. prosince 1805 v Telnici a zde také odpoledne téhož dne skončila. Pětkrát pronikli rakouští a ruští vojáci do Telnice a pětkrát byli vytlačeni bodákovými útoky lehké a pohyblivé francouzské pěchoty. Nejprudší byla bitva u trati na Lopatě.
V oblasti bojiště bylo u Telnice pochováno přes 200 mrtvých. Po bitvě francouzští vojáci zabírali místním občanům všechny potraviny, dobytek, obilí i víno. K vydání potravin používali drastických donucovacích prostředků, což vyvolávalo rozhořčený odpor místních občanů. Jednalo se o jeden z největších válečných konfliktů 19. století. V roce 1992 bylo bojiště prohlášeno za památkovou zónu. Telnice, stejně jako všechny ostatní obce v celé památkové zóně, se každoročně účastní pietních vzpomínek na bitvu - pořádá vzpomínkovou akci Malá napoleonská bitva a také pietní akt u pomníků Kopjafa. Na okraji Telnice lze také nalézt historická Boží muka pravděpodobně z 18. století, která zažila bitvu tří císařů a pamatuje návštěvu francouzského císaře Napoleona Bonaparte (více informací získáte z informačního panelu Historické naučné stezky zde)

Nedaleko Telnice se nachází také světově proslulý památník - Mohyla míru. Secesní památník padlým obětem bitvy, který  vznikl podle projektu arch. Josefa Fanty v letech 1912 - 1919 na Prateckém kopci, byl postaven v místech,kde došlo k rozhodujícímu útoku francouzské armády. Mohyla míru senachází asi 5 km od Telnice.


 

 

Telnice je bohatá na památkově chráněné objekty zařazené do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Jedná se zejména o:

  • Farní kostel sv. Jana Křtitele, barokní stavbu značných uměleckých kvalit z let 1726–1734 s románskou věží, který je dominantou obce
  • Kapli bolestné Panny Marie mezi školou a kostelem, která je součástí areálu kostela.
  • Historický kamenný kříž z roku 1830 před kostelem.
  • Barokní sochu sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí, sochařskou práci z roku 1740 na architektonicky zajímavém soklu, původně stávala u školy a u potoka (v blízkosti budoucí Sokolovny), v roce 2013 byla provedena její rekonstrukce.
  • Boží muka na Růžové ulici, trojboká klasicistní stavba z doby kolem roku 1810 postavená na místě veřejného pohřebiště obětí bitvy u Slavkova. Více informací naleznete v informačním panelu Historické naučné stezky zde.
  • Boží muka Na Lopatě. Výrazný architektonický objekt v rovinaté krajině, který slouží jako důležitý orientační bod.
  • Boží muka na křižovatce silnice II/380 a tzv. "Mrtvé cesty" do Sokolnic, pozdně barokní stavba, důležitý orientační bod.
  • Hraniční kameny s erbem pocházející z 18. století. Jedná se o kulturně historickou památku místního významu.
Počet zobrazení: 7178

Doporučujeme