přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Oříšek jede oznamuje - Naposledy v tomto roce přijede pojízdná prodejna prodávat 23. prosince 2021. V roce 2022 začnou opět s pravidelnými zastávkami od 13. ledna 2022.     DŮLEŽITÉ INFORMACE - S ohledem na současnou epidemiologickou situaci oznamujeme zrušení těchto kulturních a společenských akcí v Telnici: Bude zrušen doprovodný program rozsvícení vánočního stromu – v neděli 28. listopadu v 16:30 hod. dojde pouze k prostému rozsvícení stromu na kostelním nádvoří. Bude zrušeno také divadelní představení pro děti: Kde spí motýli, které bylo naplánováno na neděli 28. listopadu, Zrušeny jsou také připravované vánoční mini-Trhy na Sokolovně, Vánoční hry a Silvestr pro děti na Orlovně a Halové mistrovství Telnice v tenisové čtyřhře ve sportovní hale a Štěpánský turnaj ve stolním tenise na Sokolovně. Na náhradní termín v příštím roce bude přeloženo také Adventní setkání se seniory, které se mělo konat na Orlovně. Děkujeme za pochopení.     Páteční čtení dětem do odvolání ZRUŠENO - Obec Telnice a paní Ludmila Jašková tímto oznamují, že páteční čtení dětem do odvolání nebude. Děkujeme za pochopení.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Obecní úřad > Dokumenty obce > Rozpočet > Rozpočet obce na rok 2005 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Rozpočet obce na rok 2005

Položka
PŘÍJMY
v tisících Kč
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1 520,0
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
750,0
1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
100,0
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 680,0
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0,0
1211
Daň z přidané hodnoty
2 530,0
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
410,0
1341
Poplatek ze psů
10,0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20,0
1347
Poplatek za provozovaný VHP
80,0
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
30,0
1361
Správní poplatky
80,0
1511
Daň z nemovitostí
400,0
 
Daňové příjmy celkem
7 610,0
 
 
 
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30,0
2112
Příjmy z prodeje zboží
2,0
2122
Odvody příspěvkových organizací
43,2
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
18,0
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
100,0
2133
Přijmy z pronájmu movitých věcí  
8,0
2141
Příjmy z úroků
50,0
2142
Příjmy z podílu na zisku a dividend
0,0
2210
Přijaté sankční platby
0,0
2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
0,0
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho
0,0
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,0
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40,0
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
50,0
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
10,0
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
0,0
 
Nedaňové příjmy celkem
351,2
 
 
 
3111
Příjmy z prodeje pozemků
20,0
3112
Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí
0,0
3114
Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého
0,0
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
60,0
 
Kapitálové příjmy celkem
80,0
 
 
 
4111
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR
0,0
4112
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
115,5
4116
Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
0,0
4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
0,0
4122
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
0,0
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,0
4139
Převody z vlastních fondů
0,0
4211
Investiční přijaté dotace z všeob.pokl.
0,0
4216
Ostatní investiční dotace ze SR
0,0
 
Dotace celkem
115,5
 
 
 
8115
Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov
5 414,3
 
 
 
 
Příjmy celkem
13 571,0

Oddíl
VÝDAJE
v tisících Kč
10
Zemědělství a lesní hospodářství
80,0
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
14,0
22
Doprava
486,0
23
Vodní hospodářství
6 224,0
31 a 32
Vzdělávání - zařízení předšškolní výchovy a základního vzdělávání
973,0
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
249,0
34
Tělovýchova a zájmová činnost
244,0
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 280,0
37
Ochrana životního prostředí
870,0
41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
5,0
52
Civilní nouzové plánování
0,0
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
54,0
61
Státní moc, státní správa, územní samospráva
2 594,0
63
Finanční operace
54,0
64
Ostatní činnosti
11,0
81
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
433,0
 
 
 
 
Výdaje celkem
13 571,0

Jaroslav Vlasák
místostarosta obce

Ing. Jiří Dudák
starosta obce

Počet zobrazení: 3162

Doporučujeme