přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele Obec Telnice - Morava Facebook

Hlášení rozhlasu:

Stavební úřad Sokolnice uzavřen - Stavební úřad Sokolnice oznamuje, že bude v době od 4. července – 8. července 2022 z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení.     Předprodej vstupenek - Obec Telnice srdečně zve na koncert Vlasty Redla, který proběhne v pátek 26. srpna 2022 od 19 hodin v areálu Sokola. Vstupné 300 Kč. V předprodeji na telnické poště možnost zakoupení vstupenky za 250 Kč.     Obecní úřad v Telnici uzavřen - 4. - 8. července 2022 - Obecní úřad v Telnici 4.–8. července 2022 z důvodu státních svátků a čerpání dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > UPOZORNĚNÍ >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

zapomenuté heslo

Anketa

Z této IP již bylo hlasováno!
Jak se vám líbilo nové vánoční osvětlení lípy na Masarykově náměstí?
Ano, líbilo
24%
Ano, ale světelný řetěz příště převěsit podle jiného vzoru
22%
Nic zvláštního, prostě normální vánoční osvětlení
18%
Ne, vůbec mne to nezaujalo
17%
Ani nevím, o čem je řeč :-)
18%
Celkem hlasů: 1540

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, kteří neuhradili poplatky za domovní odpad, psa a nájmy za obecní pozemky, nechť učiní co nejdříve. Úhradu lze provést na Poště Partner Telnice nebo převodem z účtu.

Prosím upřednostněte bezhotovostní způsob platby. Více informací získáte zde nebo na tel. č. 544 224 410:

Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 02/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  (dále poplatek za komunální odpad) pro rok 2022 činí 500 Kč/osobu za kalendářní rok.

Poplatek na rok 2022 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2022. Již není možno dle vyhlášky poplatek zaplatit ve dvou splátkách!

Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která je přihlášena v naší obci, ale i vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; osob, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna; osoby, která je omezena na osobní svobodě.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit!

Platba poplatku za psa zůstává stejná. Vše se řídí platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Telnice č. 01/2019, o místním poplatku ze psů, kterou zastupitelstvo obce stanovilo základní sazbu poplatku za prvního psa 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Druhým okruhem poplatníků jsou osoby - držitelé starší 65 let (není zohledňováno, zda se jedná o osobu, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu) a u těch je stanovena sazba poplatku 50 Kč a za druhého a každého dalšího psa 100 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat - vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Platí totéž co u poplatku za komunální odpad – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 01/2019, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce www.telnice.cz v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce – Vyhlášky a další informace v záložce Obecní úřad – Místní poplatky.

Více informací k místnímu poplatku za komunální odpad zde

Více informací k místnímu poplatku ze psů zde

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

V případě nejasností můžete volat na tel. č. 544 224 410 - kancelář Obecního úřadu Telnice, Drápalová Marcela.

 

Počet zobrazení: 950

Doporučujeme