přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.15 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.     Pojízdná prodejna JATKA Borkovany - Pojízdná prodejna JATKA Borkovany bude prodávat každou středu od 8.30 do 9.15 hodin na parkovišti U Laštůvků čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso včetně výborných uzenin.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Platba poplatku za psa a domovní odpad v roce 2018 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Platba poplatku za psa a domovní odpad v roce 2018

V zasedací místnosti obecního úřadu Telnice od pondělí 5. února 2018 probíhá výběr poplatku za domovní odpad. Jeho výše je: 400 Kč/os. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Více informací získáte zde:

Zastupitelstvo obce na svém 40. zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad), kterou byla stanovena sazba ve výši 400 Kč/osobu za kalendářní rok. Poplatek na rok 2018 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2018. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do 30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která má trvalý pobyt v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 5 této vyhlášky. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! Toto je od letošního roku skutečnost nová a stanoví ji přímo zákon o místních poplatcích.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Telnice č. 02/2017, o místním poplatku ze psů činí základní sazba poplatku za prvního psa 80 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč. Pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu anebo sirotčího důchodu činí poplatek za prvního psa 40 Kč, za druhého a dalšího psa 40 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat, vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Nově platí totéž co u poplatku za „komunální odpad“ – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 03/2017 o místním poplatku „za komunální odpad“ a č. 02/2017, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce zde

Úhrady poplatků můžete provádět buď bezhotovostním příkazem nebo v hotovosti na pokladně OÚ v Telnici v úřední dny (Po, St, Čt 8–18.00) od pondělí 5. února 2018. Do té doby nebude možné z technických důvodů poplatky na pokladně přijímat. Děkujeme za pochopení a respektování této skutečnosti.

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

 

Počet zobrazení: 536

Doporučujeme