přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Nabídka zaměstnátní - Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice hledá paní na odpolední úklid školy. Jedná se o zástup za nemoc od 21. 1. 2019,  cca na 2 měsíce. Další informace u Mgr. Zdeňka Nezvala, telefon  544 224 634.     Nově opravené prostory pod jevištěm - TJ Sokol Telnice oznamuje, že nově je možné si pronajmout nově opravené prostory pod jevištěm (tzv. peklo) o rozloze 70 m2. Prostory jsou vhodné k pořádání různých společenských akcí, oslav, narozenin a promocí. Počet míst k sezení max. 45, součástí je plně vybavený bar s ledničkou a výčepním zařízením. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 776 364 039 nebo pište na email senorsobotka@seznam.cz.     Pozvánka do nově otevřené hospůdky - Sendy s cooking service si vás dovoluje pozvat do nově otevřené hospůdky u Seňora, která se nachází v areálu Sokola Telnice. Otevírací doba je od 16 00 do 22 00 hod ve všední dny  a od 16 00 do 24 00 o víkendu.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Platba poplatku za psa a domovní odpad v roce 2019 >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Platba poplatku za psa a domovní odpad v roce 2019

Od pondělí 4. února 2019 na Poště Partner Telnice bude zahájen výběr poplatků za domovní odpad a to každý úřední den (Po, St, Čt od 8 do 18:00 hod). Jeho výše je: 400 Kč/os. Nenechávejte úhradu tohoto poplatku na poslední chvíli. Více informací získáte zde:

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 13. 12. 2018 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad), kterou byla stanovena sazba ve výši 400 Kč/osobu za kalendářní rok. Poplatek na rok 2019 je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2019. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 000 Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti první částky do 31. března a druhé splátky do 30. června příslušného kalendářního roku. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, která má trvalý pobyt v naší obci, ale např. i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. Výše uvedená vyhláška řeší i osvobození od poplatku, např. dětí narozených v příslušném kalendářním roce; občanů, kteří písemně doloží skutečnost, že žijí v sociálních zařízeních typu domov pro seniory či domov pro postižené děti mimo k. ú. Telnice u Brna.

Poplatníci mají dle zákona o místních poplatcích a daňového řádu povinnost ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povinnosti včetně např. daňového identifikátoru, což je rodné číslo; jakékoliv změny údajů již dříve nahlášených a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly a dále při uplatnění osvobození doložit nárok na osvobození. Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 5 této vyhlášky. V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! Toto je od letošního roku skutečnost nová a stanoví ji přímo zákon o místních poplatcích.

Dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Telnice č. 02/2017, o místním poplatku ze psů činí základní sazba poplatku za prvního psa 80 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 120 Kč. Pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu anebo sirotčího důchodu činí poplatek za prvního psa 40 Kč, za druhého a dalšího psa 40 Kč. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost a veškeré skutečnosti pro stanovení výše poplatku musí poplatník prokázat, vznik, změnu, zánik poplatkové povinnosti včetně uplatnění osvobození uvedené ve vyhlášce. Nově platí totéž co u poplatku za „komunální odpad“ – V případě, že toto osvobození v termínu není prokázáno, nelze jej později uplatnit! 

Celá znění OZV č. 01/2018 o místním poplatku „za komunální odpad“ a č. 02/2017, o místním poplatku ze psů jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce zde

Úhrady poplatků můžete provádět buď bezhotovostním příkazem nebo v hotovosti na Poště Partner Telnice v úřední dny (Po, St, Čt 8–18.00) od pondělí 4. února 2019. Do té doby nebude možné z technických důvodů poplatky na pokladně přijímat. Děkujeme za pochopení a respektování této skutečnosti.

Podklady pro bezhotovostní úhradu poplatků:
číslo účtu: 5821641/0100,
variabilní symbol: číslo popisné,
zpráva pro příjemce: druh poplatku, částky a jména, za které je poplatek odváděn.

 

Počet zobrazení: 188

Doporučujeme