přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice - Řeznictví a uzenářství D – MASO Blažovice bude prodávat v Telnici každý čtvrtek v 10.15 hod. na obvyklém prodejním místě čerstvé kuřecí, vepřové a hovězí maso, tradiční uzeniny, uzená masa a speciality.     Pojízdná prodejna JATKA Borkovany - Pojízdná prodejna JATKA Borkovany bude prodávat každou středu od 8.30 do 9.15 hodin na parkovišti U Laštůvků čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso včetně výborných uzenin.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Aktuálně - úvodní strana > Nabídka práce: Vedoucí odboru investic a místního hospodářství Městského úřadu Židlochovice (Židlochovice) >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Nabídka práce: Vedoucí odboru investic a místního hospodářství Městského úřadu Židlochovice (Židlochovice)

Město Židlochovice vyhlašuje výběrového řízení na místo:

Vedoucí odboru investic a místního hospodářství Městského úřadu Židlochovice

Místo výkonu práce: Městský úřad Židlochovice

Požadavky na uchazeče:

 • splnění předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá český jazyk a splnila další předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení - předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • VŠ vzdělání technického směru, (Mgr. nebo Ing.) nejlépe se zaměřením na stavebnictví  nebo ekonomického směru se zaměřením na management
 • znalost zákona o obcích, správního řádu, základních principů fungování veřejné správy, stavební zákon
 • orientace ve stavební dokumentaci a územním plánu
 • praxe v municipalitách  případně ve státní správě výhodou
 • ZOZ - při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo ZOZ - územní plánování nebo ZOZ - silniční hospodářství - výhodou
 • schopnost řídit, motivovat, delegovat a rozhodovat pod tlakem, formovat pracovní tým
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • pokročilá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • časová flexibilita.
 • nástup červen 2018

Platové podmínky: Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11.

Náležitosti přihlášky: Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vedení kolektivu a záležitostí, které jsou náplní odboru investic a místního hospodářství MěÚ Židlochovice, případně správních činností,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení.

Podání přihlášky: Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami uchazeč zašle na adresu Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, nebo předá na podatelně Městského úřadu Židlochovice do 28. února 2018. Zalepenou obálku s přihláškou je nutné označit textem „Výběrové řízení na funkci vedoucí OIMH MěÚ Židlochovice – neotevírat“.

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Koutná, vedoucí OIMH MěÚ Židlochovice, tel. č.  604 290 311, zdenka.koutna@zidlochovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Židlochovicích dne 31. ledna 2018

          Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice

 

Počet zobrazení: 148

Doporučujeme