přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Vinotéka u Hrdličky - Vinotéka u Hrdličky v Telnici oznamuje, že kromě stálé nabídky sudového a lahvového vína zahajuje ve čtvrtek 16. srpna prodej burčáku. Těší se na vaši návštěvu!     Zájezd do Cvilína, zámku v Bruntále - Paní Anna Nečasová oznamuje účastníkům poutního zájezdu do Cvilína a do zámku v Bruntále dne 16. září, že odjezd autobusu bude v 6:30 hod. Cena je 370 Kč pro důchodce a 420 Kč pro pracující. Stále je několik volných míst. Dále paní Nečasová oznamuje, že 1. prosince se uskuteční zájezd za předvánočními nákupy do Polského Těšína.     Restaurace na Sokolovně - T. J. Sokol Telnice vyhlašuje konkurz na nájemce a provozovatele Restaurace na Sokolovně. Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna 2018. Bližší informace ke konkurzu je možné získat na internetových stránkách www.sokoltelnice.cz nebo na www.telnice.cz.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Smuteční oznámení >

Videoprezentace obce

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Smuteční oznámení

Zemřel pan Jan Roblík - 11. června 2018

Datum: 18.06.2018


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan J A N   R O B L Í K   Zemřel náhle 11. června 2018 ve věku nedožitých 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 21. června 2018 v 16:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřel pan Lubomír Flajšinger -29. května 2018 (Újezd u Brna)

Datum: 01.06.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem, kdo jste ho znali a měli rádi, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan L U B O M Í R    F L A J Š I N G E R Zemřel po těžké nemoci dne 29. května 2018 ve věku 67 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 2. června 2018 ve 14:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřela paní Oldřiška Netolická - 10. května 2018

Datum: 12.05.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní O L D Ř I Š K A   N E T O L I C K Á Zemřela tiše dne 10. května 2018 ve věku 90 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. května 2018 v 15:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Vladimír Cenek - 26. dubna 2018

Datum: 27.04.2018


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan V L A D I M Í R   C E N E K Zemřel po krátké nemoci dne 26. dubna 2018 ve věku 72 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 3. května 2018 ve 14:00 hodin...
více...

Zemřel pan Josef Fiala - 10. dubna 2018

Datum: 12.04.2018


Zarmouceni oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc, švagr a tchán   pan J O S E F   F I A L A Zemřel po těžké nemoci dne 10. dubna 2018 ve věku 74 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 18. dubna 2018 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Josefa Rožnovská - 31. března 2018 (telnická rodačka)

Datum: 03.04.2018


S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme, že Pán života a smrti povolal k sobě naši maminku, babičku, prababičku, sestru, tchyni, švagrovou a tetu paní J O S E F U   R O Ž N O V S K O U rozenou Laštůvkovou Zemřela posílena sv. svátostmi a odevzdána do vůle Boží dne 31. března 2018 ve věku 75 let S naší maminkou se...
více...

Zemřela paní Drahomíra Radvanová - 21. března 2018

Datum: 22.03.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, dcera, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   D R A H O M Í R A   R A D V A N O V Á Zemřela po dlouhé nemoci dne 21. března 2018 ve věku 65 let   S naší maminkou se rozloučíme v úzkém rodinném...
více...

Zemřela paní Ludmila Pešlová - 14. března 2018

Datum: 15.03.2018


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra, teta a tchyně   paní L U D M I L A   P E Š L O V Á Zemřela tiše dne 14. března 2018 ve věku 81 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. března 2018 ve 14:30 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Karel Čech - 13. března 2018

Datum: 14.03.2018


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc   pan K A R E L   Č E C H Zemřel náhle po těžké nemoci dne 13. března 2018 ve věku 69 let   S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 20. března 2018 ve...
více...

Zemřel pan Milan Zabloudil - 25. února 2018

Datum: 01.03.2018


V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, bratranec a strýc, pan M I L A N   Z A B L O U D I L Zemřel nečekaně v neděli 25. února 2018 ve věku 59 let S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 6. března 2018 ve 14:15 hodin v obřadní síni...
více...

Zemřela paní Miluška Mrkvicová - 1. ledna 2018

Datum: 03.01.2018


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, teta a tchyně paní M I L U Š K A   M R K V I C O V Á Zemřela dne 1. ledna 2018 ve věku 88 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 8. ledna 2018 ve 14 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna dcera Mila s...
více...

Zemřela paní Františka Klanicová - 1. prosince 2017

Datum: 01.12.2017


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní F R A N T I Š K A   K L A N I C O V Á Zemřela po krátké nemoci dne 1. prosince 2017 ve věku 87 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 8. prosince 2017 ve 13:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Jiří Žalud - dlouholetý ředitel sokolnické školy

Datum: 29.11.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli ho rádi, oznamujeme, že dne 28. listopadu 2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 73 let náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan   J I Ř Í   Ž A L U D dlouholetý ředitel základní školy v Sokolnicích S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 5. prosince 2017 ve 14:00...
více...

Zemřel pan Roman Čermák - 13. listopadu 2017

Datum: 17.11.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, oznamujeme, že dne 13. listopadu 2017 zemřel náhle ve věku 50 let náš drahý tatínek, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád pan R O M A N   Č E R M Á K S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 21. listopadu 2017 v 15:30 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1   Telnice,...
více...

Zemřela paní Anna Dvořáková - 11. listopadu 2017 (telnická rodačka)

Datum: 13.11.2017


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá teta a švagrová   paní A N N A   D V O Ř Á K O V Á r o z e n á   V e č e ř o v á Zemřela po krátké nemoci dne 11. listopadu 2017 ve věku 85 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 16. listopadu 2017 ve 14:30 hod. v...
více...

Zemřel pan Jaroslav Mrkvica - 8. října 2017

Datum: 02.11.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr a strýc pan J A R O S L A V   M R K V I C A Zemřel dne 8. října 2017 ve věku 63 let   Zádušní mše svatá bude sloužena za zesnulého v úterý 7. listopadu 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřela paní Zdeňka Praxová - 20. října 2017

Datum: 21.10.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní Z D E Ň K A   P R A X O V Á Zemřela dne 20. října 2017 ve věku 88 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 25. října 2017 v 14:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a...
více...

Zemřel pan Bartoloměj Sekanina ze Sokolnic - 6. října 2017

Datum: 09.10.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 6. října 2017 zemřel ve věku 96 let náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan B A R T O L O M Ě J   S E K A N I N A   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 10. října 2017 v 16:00 hodin v zámecké kapli v Sokolnicích a po církevních obřadech bude převezen do brněnského...
více...

Zemřel pan Bohumil Klanica - 12. září 2017

Datum: 13.09.2017


Všem, kdo jste ho znali a měli rádi oznamujeme, že dne 12. září 2017 zemřel ve věku 87 let náš drahý manžel, tatínek, dědeček, tchán, švagr a strýc pan B O H U M I L   K L A N I C A   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 19. září 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna a po zádušní...
více...

Zemřel telnický rodák pan Jaroslav Chudáček - 11. srpna 2017

Datum: 16.08.2017


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan J A R O S L A V   C H U D Á Č E K Zemřel po krátké těžké nemoci dne 11. srpna 2017 ve věku nedožitých 55 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 17....
více...

Zemřel pan Jiří Večeřa - 10. srpna 2017

Datum: 11.08.2017


Oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, syn, bratr, švagr, strýc a kamarád pan J I Ř Í    V E Č E Ř A Zemřel dne 10. srpna 2017 ve věku 52 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 16. srpna 2017 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po církevních obřadech bude převezen...
více...

Zemřel pan Jaroslav Konečný - 1. srpna 2017

Datum: 03.08.2017


Všem, kdo jste znali "Bagra" a měli ho rádi oznamujeme, že dne 1. srpna 2017 zemřel ve věku 72 let náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, zeť, strýc a kamarád pan J A R O S L A V    K O N E Č N Ý S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 9. srpna 2017 v 16:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna.   Újezd u Brna, Sušilova...
více...

Zemřel pan Stanislav Hrbek - 8. července 2017

Datum: 10.07.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc pan S T A N I S L A V   H R B E K Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 8. července 2017 ve věku 87 let S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 14. července 2017 v 14:00 hodin ve smuteční síni...
více...

Zemřela paní Marie Hrdličková - 30. května 2017

Datum: 31.05.2017


Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá paní M A R I E   H R D L I Č K O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 30. května 2017 ve věku nedožitých 81 let S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 2. června 2017 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši...
více...

Zemřela paní Ludmila Kubíčková - 12. ledna 2017

Datum: 12.01.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta paní L U D M I L A   K U B Í Č K O V Á Zemřela po dlouhé nemoci dne 12. ledna 2017 ve věku 87 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 18. ledna 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan František Brumla - 8. ledna 2017

Datum: 10.01.2017


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr, švagr, strýc a kamarád   pan F R A N T I Š E K   B R U M L A Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 8. ledna 2017 ve věku 59 let S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 14. ledna 2017 ve 13:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Pavel Šustr - 4. ledna 2017

Datum: 05.01.2017


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý bratr, strýc a švagr pan P A V E L   Š U S T R   Zemřel tiše dne 4. ledna 2017 ve věku nedožitých 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý dne 10. ledna 2017 ve 13:30 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele v Telnici...
více...

Zemřel pan Karel Vykouřil - 24. prosince 2016

Datum: 30.12.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán pan K A R E L   V Y K O U Ř I L   Zemřel po krátké nemoci dne 24. prosince 2016 ve věku 81 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 3. ledna 2017 v 15:30 hodin v...
více...

Zemřela paní Marie Poláčková - 17. prosince 2016

Datum: 19.12.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, dcera, sestra, snacha, sestřenice, švagrová, teta a kamarádka   paní M A R I E   P O L Á Č K O V Á Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 17. prosince 2016 ve věku 36 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 22. prosince 2016...
více...

Zemřela paní Marie Konečná - 21. listopadu 2016

Datum: 21.11.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, praprababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní M A R I E   K O N E Č NÁ Zemřela dne 21. listopadu 2016 ve věku 93 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 29. listopadu 2016 v 15:30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v...
více...

Zemřel pan Alois Slovák - 25. října 2016

Datum: 26.10.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý   A L O I S   S L O V Á K Zemřel náhle dne 25. října 2016 ve věku 71 let S drahým zesnulým se rozloučíme v pondělí 31. října 2016 ve 14:00 hodin ve smuteční síni v Újezdě u Brna.   Telnice, Draha č....
více...

Zemřela paní Anna Bělohoubková - 9. září 2016

Datum: 12.09.2016


Všem, kdož jste ji znali a měli rádi oznamujeme, že dne 9. září 2016 zemřela po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 78 let naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní A N N A  B Ě L O H O U B K O V Á rozená Jedličková   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 16. září 2016 ve 13:00 hodin ve smuteční...
více...

Zemřel pan Pavel Laštůvka - 1. září 2016

Datum: 02.09.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a druh pan P A V E L   L A Š T Ů V K A Zemřel dne 1. září 2016 ve věku 77 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 7. září 2016 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici...
více...

Zemřel pan Rostislav Cupák - 7. srpna 2016

Datum: 07.08.2016


V zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, švagr a strýc pan R O S T I S L A V   C U P Á K   Zemřel po delší nemoci dne 7. srpna 2016 ve věku 54 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 12. srpna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní...
více...

Zemřel pan Jan Hrozek - 19. července 2016

Datum: 25.07.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád pan J A N   H R O Z E K Telnický zahradník   Zemřel po těžké nemoci dne 19. července 2016 ve věku nedožitých 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v...
více...

Zemřel pan Jaroslav Kubíček - 12. června 2016

Datum: 15.06.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, strýc a tchán pan J A R O S L A V   K U B Í Č E K Zemřel po krátké nemoci dne 12. června 2016 věku 85 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu. Telnice, Hliníky č....
více...

Zemřel pan Rudolf Kalenda - 19. dubna 2016

Datum: 21.04.2016


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan R U D O L F   K A L E N D A Zemřel po těžké nemoci dne 19. dubna 2016 ve věku 80 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 26. dubna 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Františka Divišová - 22. března 2016

Datum: 23.03.2016


S vírou ve vzkříšení a s nadějí na shledání oznamujeme, že Pán života a smrti k sobě povolal naši milovanou maminku, babičku, prababičku, švagrovou a tetu paní   F R A N T I Š K U   D I V I Š O V O U Zemřela dne 22. března 2016 ve věku 84 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 29. března 2016 v 15 hodin v chrámu Páně sv....
více...

Zemřel pan Zdeněk Sekanina - 23. března 2016

Datum: 23.03.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým,  že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan   ZDENĚK SEKANINA Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 23. března 2016 ve věku 63 let. S drahým  zesnulým se rozloučíme v úterý 29. března 2016 v 16:00...
více...

Zemřela paní Hedvika Sedláková - nejstarší občanka obce Telnice - 17. března 2016

Datum: 18.03.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní H E D V I K A   S E D L Á K O V Á   Zemřela tiše 17. března 2016 ve věku 93 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 23. března 2016 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Josef Tulis - 28. února 2016

Datum: 01.03.2016


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným,  přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný syn, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád  pan  J O S E F   T U L I S Zemřel náhle dne 28. února 2016 ve věku 60 let. Rozloučíme se s ním v sobotu 5. března 2016 ve 14:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Jaroslav Hrdlička - 21. února 2016

Datum: 24.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan J A R O S L A V   H R D L I Č K A Zemřel po těžké nemoci dne 21. února 2016 ve věku 81 let.    S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 26. února 2016 v...
více...

Zemřel pan Alois Pešl - 17. února 2016

Datum: 18.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán   pan A L O I S  P E Š L Zemřel po dlouhé nemoci dne 17. února 2016 ve věku 84 let.    S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 23. února 2016 ve...
více...

Zemřel pan Josef Šustr - 17. ledna 2016

Datum: 12.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán    pan J O S E F    Š U S T R  Zemřel po krátké těžké nemoci dne 17. ledna 2016 ve věku 79 let.    Poslední rozloučení se konalo v tichosti  v...
více...

Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

Datum: 08.02.2016


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan J O S E F   V A L E N T A Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin...
více...

Zemřela paní Marta Mrkvicová - 10. prosince 2015

Datum: 11.12.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní M A R T A   M R K V I C O V Á Zemřela dne 10. prosince 2015 ve věku 72 let   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Anna Zezulová - 25. listopadu 2015

Datum: 27.11.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, teta a tchyně paní   A N N A  Z E Z U L O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 25. listopadu 2015 ve věku 68 let. S naší drahou zesnulou jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu   Telnice, Draha č....
více...

Zemřela paní Marta Pešlová - 5. září 2015

Datum: 07.09.2015


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, snacha, švagrová a teta paní   M A R T A  P E Š L O V Á Zemřela po těžké nemoci dne 5. září 2015 ve věku 55 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 11. září 2015 v 16:00...
více...

Zemřel velký přítel Telnice pan Jaroslav Janko - 23. července 2015

Datum: 28.07.2015


Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že po dlouhém, aktivitou naplněném životě navždy odešel náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan  J U D r.   I n g.   J A R O S L A V   J A N K O Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. července 2015 ve věku 94 let Poslední...
více...

Zemřel pan Karel Holčapek - 5. března 2015

Datum: 09.03.2015


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan K A R E L   H O L Č A P E K Zemřel dne 5. března 2015 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 12. března 2015 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Františka Urbánková - 24. února 2015 (roz. Vykouřilová)

Datum: 24.02.2015


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní F R A N T I Š K A   U R B Á N K O V Á roz. Vykouřilová   Zemřela dne 24. února 2015 ve věku nedožitých 90 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 28....
více...

Zemřela paní Zdenka Pustinová - 12. února 2015

Datum: 15.02.2015


Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás opustila naše drahá paní Z D E N K A   P U S T I N O V Á učitelka v.v. v Sokolnicích. Zemřela v 12. února 2015 ve věku 92 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 18. února 2015 v 15:30 hodin v kostele v Telnici a po zádušní mši svaté bude převezena do brněnského krematoria.   Telnice...
více...

Zemřel pan Josef Valenta - 4. února 2016

Datum: 08.02.2015


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan J O S E F   V A L E N T A Zemřel po delší nemoci dne 4. února 2016 ve věku 60 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 10. února 2016 v 15:00 hodin...
více...

Zemřel pan Miloslav Bím - 22. prosince 2014

Datum: 23.12.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc, tchán a kamarád pan M I L O S L A V   B Í M Zemřel dne 22. prosince 2014 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 30. prosince 2014 v 11 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Zdeňka Vykouřilová - 16. listopadu 2014

Datum: 18.11.2014


S tichou bolestí v srdcích oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, švagrová a teta paní   Z D E Ň K A    V Y K O U Ř I L O V Á Zemřela dne 16. listopadu 2014 ve věku 86 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 21. listopadu 2014 v 14:30 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Miloš Blaženka - 31. října 2014

Datum: 03.11.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujem příbuzným, přátelům a známým že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L O Š   B L A Ž E N K A   Zemřel po krátké těžké nemoci dne 31. října 2014 ve věku 74 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 8. listopadu 2014 ve 14:00...
více...

Zemřel Miroslav Hicl - 18. září 2014

Datum: 15.09.2014


S bolestí v srdci, ale s nadějí na shledání Vám oznamujeme, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc pan M I R O S L A V   H I C L   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 11. září 2014 ve věku 54 let.   Rozloučíme se s ním ve čtvrtek 18. září 2014 ve 14 hodin v chrámu Páně...
více...

Zemřela paní Libuše Slezáková - 3. září 2014

Datum: 04.09.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a chyně   paní L I B U Š E   S L E Z Á K O V Á   Zemřela po delší nemoci 3. září 2014 ve věku 78 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 8. září 2014 v 15:00...
více...

Zemřel pan Alois Hrdlička - 27. dubna 2014

Datum: 28.04.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, švagr a strýc   pan A l o i s   H r d l i č k a   Zemřel dne 27. dubna 2014 ve věku 85 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 3. května 2014 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Zdeněk Oujezdský - 21. dubna 2014

Datum: 22.04.2014


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc, tchán a kamarád   pan Z d e n ě k   O u j e z d s k ý   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 21. dubna 2014 ve věku 75 let. S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 24. dubna...
více...

Zemřela paní Květoslava Sadecká - 31. března 2014

Datum: 02.04.2014


V tichém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila náše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, tchyně a teta   paní Květoslava Sadecká   Zemřela dne 31. března 2014 ve věku nedožitých 74 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 5. dubna 2014 ve 13:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Důstojné rozloučení s našimi zemřelými

Datum: 30.01.2014


Obec Telnice nabízí všem rodinám pozůstalých bezplatnou službu důstojné promluvy při rozloučení s našimi zemřelými. V případě, že máte zájem této možnosti využít, ozvěte se na obecním úřadě v Telnici na tel.: 544 224 410. Po vzájemné dohodě bude připraven citlivý proslov, který bude při rozloučení přednesen starostou obce Telnice, příp....
více...

Zemřela paní Marie Rudolecká - 28. ledna 2014

Datum: 30.01.2014

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila náše drahá tchyně, babička, prababička, sestra, švagrová a teta   paní M A R I E   R U D O L E C K Á   Zemřela po náhle v úterý 28. ledna 2014 ve věku nedožitých 92 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 3. února 2014...
více...

Zemřel pan Antonín Galla - 23. ledna 2014

Datum: 26.01.2014


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan A N T O N Í N   G A L L A   Zemřel po krátké těžké nemoci dne 23. ledna 2014 ve věku 73 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 1. února 2014 ve...
více...

Zemřela paní Anna Chudáčková - 11. ledna 2014

Datum: 14.01.2014


S hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní ANNA CHUDÁČKOVÁ   Zemřela po dlouhé těžké nemoci dne 11. ledna 2014 ve věku nedožitých 85 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 17. ledna 2014 ve 14:00 hod. v...
více...

Zemřela paní Lea Stoklasová - 20. listopadu 2013

Datum: 25.11.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, švagrová, teta a tchyně paní L E A   S T O K L A S O V Á   Zemřela po nemoci dne 20. listopadu 2013 ve věku 69 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 29. listopadu 2013 ve 13:30 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Antonie Springinsfeldová - 27. října 2013

Datum: 29.10.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, tchyně, teta a kamarádka paní   A N T O N I E   S P R I N G I N S F E L D O V Á   Zemřela dne 27. října 2013 ve věku 89 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 4. listopadu 2013 ve 14:00 hod. v obřadní síni krematoria...
více...

Zemřel pan Milan Krejčiřík - 7. října 2013

Datum: 08.10.2013


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L A N   K R E J Č I Ř Í K   Zemřel po dlouhé nemoci dne 7. října 2013 ve věku nedožitých 66 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 11. října...
více...

Zemřel pan Miloslav Hrdlička - 30. září 2013

Datum: 02.10.2013


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan M I L O S L A V   H R D L I Č K A Zemřel dne 30. září 2013 ve věku nedožitých 82 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v sobotu 5. října 2013 ve...
více...

Zemřela paní Svatava Potěšilová - 13. září 2013

Datum: 16.09.2013


S bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, dcera, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní   S V A T A V A   P O T Ě Š I L O V Á   Zemřela po dlouhé nemoci dne 13. září 2013 ve věku 69 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 20....
více...

Zemřela paní Alena Palečková - 9. srpna 2013

Datum: 09.08.2013

V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá družka, maminka, babička, tchyně a sestřenice   paní   A L E N A   P A L E Č K O V Á   Zemřela náhle dne 9. srpna 2013 ve věku 55 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 17. srpna 2013 ve 14 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Vlastimil Böhm - 7. června 2013

Datum: 07.06.2013


V hlubokém zármutku oznamujem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan V L A S T I M I L   B Ö H M   Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 7. června 2013 ve věku nedožitých 82 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 13....
více...

Zemřela paní Marie Režná - 21. března 2013

Datum: 22.03.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, švagrová a teta paní   M A R I E   R E Ž N Á   Zemřela po těžké nemoci dne 21. března 2013 ve věku nedožitých 89 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 26....
více...

Zemřela paní Jaroslava Sekaninová - 6. února 2013

Datum: 07.02.2013


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, švagrová, teta a tchýně paní   Jaroslava Sekaninová rozená Pustinová Zemřela dne 6. února 2013 ve věku nedožitých 82 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 12. února 2013 ve 12:00 hodin v obřadní...
více...

Zemřela paní Věra Sklenářová - 16. ledna 2013

Datum: 17.01.2013


S bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným a přátelům, že ve věku 81 let, po dlouhém utrpení, dotlouklo předobré srdce naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní   V Ě R Y   S K L E N Á Ř O V É Zemřela ve středu 16. ledna 2013. S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 v 15:30...
více...

Zemřela paní Eliška Žáčková - 13. ledna 2013

Datum: 14.01.2013


S tichou bolestí v sdci oznamuje příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchýně paní ELIŠKA ŽÁČKOVÁ Zemřela dne 13. ledna 2013 ve věku 59 let S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 17. ledna 2013 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté...
více...

Zemřela paní Jaroslava Müllerová - 8. listopadu 2012

Datum: 09.11.2012


S tichou bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, švagrová, teta a tchýně paní   JAROSLAVA MÜLLEROVÁ   Zemřela po delší nemoci dne 8. listopadu 2012 ve věku 82 let S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 13. listopadu 2012 ve 14:00 hodin v...
více...

Zemřela paní Věra Hanáková - 2. listopadu 2012 - nejstarší občanka obce Telnice

Datum: 05.11.2012


S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům, a známým, že nás opustila naše milovaná maminka, sestra, švagrová, teta, babička a prababička paní   V ě r a   H a n á k o v á   Zemřela v pátek 2. listopadu 2012 ve věku 94 let. Na přání zesnulé jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu. Děkujeme za tichou...
více...

Zemřel pan Jaromír Havránek - 17. října 2012

Datum: 19.10.2012


Se zármutkem oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, bratr, švagr a strýc pan J A R O M Í R   H A V R Á N E K Zemřel po krátké těžké nemoci ve středu 17. října 2012 ve věku nedožitých 64 let. S naším drahým zesnulým se...
více...

Zemřela paní Božena Fabinová - 6. září 2012

Datum: 07.09.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, maminka, sestra, švagrová a teta paní   BOŽENA FABINOVÁ Zemřela náhle dne 6. září 2012 ve věku 50 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 12. září 2012 ve 16:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Irena Michlíčková

Datum: 18.07.2012


V tichém bolu s nadějí na opětovné setkání oznamujeme, že nás opustila   paní   Irena Michlíčková   S drahou zesnulou se rozloučíme dne 21. července 2012 ve 14:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji doprovodíme na místní hřbitov.     Magdalena, dcera Milan, partner Marta,...
více...

Zemřela paní Marie Laštůvková - 16. května 2012

Datum: 17.05.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá manželka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   M a r i e   L a š t ů v k o v á   Zemřela dne 16. května 2012 ve věku 69 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v úterý 22. května 2012 v 16:00 hod. v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřel pan Alois Hrdlička - 8. ledna 2012

Datum: 09.01.2012


S tichou bolestí v srdci oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, pradědeček, švagr, strýc a tchán pan A L O I S   H R D L I Č K A Zemřel dne 8. ledna 2012 ve věku nedožitých 88 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 13. ledna 2012 v 16:15...
více...

Zemřela paní Zdeňka Štefková - 6. ledna 2012

Datum: 09.01.2012


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a přítelkyně paní Z d e ň k a   Š t e f k o v á Zemřela po krátké těžké nemoci dne 6. ledna 2012 ve věku 48 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 12. ledna 2012 v 15:00 hodin v chrámu...
více...

Zemřel pan Václav Valentin Doležal - 9. prosince 2011

Datum: 13.12.2011


V tichém bolu oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý syn, manžel, otec, dědeček, bratr, švagr a strýc pan   Václav Valentin Doležal   Zemřel náhle dne 9. prosince 2011 ve věku 51 let   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 15. prosince 2011 ve 14:30 hod. v chrámu Páně v Telnici. a po...
více...

Zemřela paní Marie Kuklová - 6. října 2011

Datum: 07.10.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše milovaná manželka, maminka, babička, švagrová, teta a tchyně   paní M A R I E   K U K L O V Á Zemřela náhle dne 6. října 2011 ve věku 72 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 12. října...
více...

Zemřel pan František Křivka st. - 12. září 2011

Datum: 13.09.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček   pan F r a n t i š e k    K ř i v k a   Zemřel po delší nemoci dne 12. září 2011 ve věku 77 let   S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 16. září 2011 v...
více...

Zemřela paní Anna Pacíková

Datum: 05.09.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá babička, prababička, švagrová, teta a tchýně paní   Anna Pacíková rozená Vlachová   Zemřela dne 1. září 2011 ve věku 90 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme ve čtvrtek 8. září 2011 ve 12:00 hodin v obřadní...
více...

Zemřel pan Ladislav Veselý - 16. června 2011

Datum: 18.06.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opusil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán pan Ladislav Veselý Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 16. června 2011 ve věku 64 let. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v úterý 21. června 2011 v 16:00 hodin v...
více...

Zemřel pan Josef Polášek - 21. května 2011

Datum: 23.05.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc   pan Josef Polášek   Zemřel po dlouhé nemoci dne 21. května 2011 ve věku 89 let.   S drahým zesnulým se rozloučíme ve čtvrtek 26. května 2011 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a...
více...

Zemřel pan Vladimír Kalinay - 13. května 2011

Datum: 16.05.2011


S bolestí v srdci sdělujeme všem příbuzným a přátelům, že ve věku 74 let, po dlouhém utrpení, dotlouklo předobré srdce naše drahého manžela, tatínka, dědečka, bratra, švagra a strýce pana   Vladimíra Kalinaye   Zemřel v pátek 13. května 2011.   S drahým zesnulým se rozloučíme v úzkém rodinném kruhu ve čtvrtek dne 19. května...
více...

Zemřela paní Františka Jedounková - 11. dubna 2011

Datum: 12.04.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a tchyně paní   Františka Jedounková   Zemřela po delší nemoci dne 11. dubna 2011 ve věku 80 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 15. dubna 2011 v 15:00 hodin v chrámu Páně v...
více...

Zemřela paní Marie Procházková - 29. března 2011

Datum: 01.04.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá sestřenice, teta a prateta paní   Marie Procházková   Zemřela náhle dne 29. března 2011 ve věku 82 let.   S drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 2. dubna 2011 v 11:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši...
více...

Zemřel pan Ladislav Pelánek - 14. března 2011

Datum: 17.03.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček   pan Ladislav Pelánek Zemřel po krátké nemoci dne 14. března 2011 ve věku 85 let.   Rozloučíme se s ním ve středu 23. března 2011 ve 14:45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice...
více...

Zemřela paní Alena Veberová - 2. února 2011

Datum: 03.02.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, sestra, švagrová, teta a tchyně   paní Alena Veberová   Zemřela náhle dne 2. února 2011 ve věku nedožitých 80 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 9. února 2011 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po...
více...

Zemřela paní Marie Chudáčková - 12. ledna 2011

Datum: 14.01.2011


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že nás opustila naše drahá maminka, babička, prababička, teta a tchyně paní Marie Chudáčková Zemřela dne 12. ledna 2011 ve věku nedožitých 93 let. S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 19. ledna 2011 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Telnici a po zádušní mši svaté ji...
více...

Zemřel pan Jaroslav Junk - 5. prosince 2010

Datum: 07.12.2010


V hlubokém zármutku oznamujeme příbuzným, přátelům a známým, že náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, strýc a tchán   pan J A R O S L A V   J U N K   Zemřel náhle dne 5. prosince 2010 ve věku 68 let. S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 10. prosince 2010 ve 14:00 hodin v chrámu...
více...

Počet zobrazení: 18389

Doporučujeme