přeskočit na hlavní text přeskočit na hlavní navigaci
Přihlášení email Přihlášení uživatele

Hlášení rozhlasu:

Přerušení dodávky el. energie - Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pátek 24. listopadu od 8:00 do 16:00 na ul. Hliníky, K Nádraží, Na Vilách včetně č.p. 163, mimo č.p. 430 a 431.     Benefiční koncert - Občanské sdružení Na kolečkách, z. s. zve všechny občany na benefiční koncert japonské houslistky Esther Yoo, dětského sboru Kantiléna a Czech Virtuosi.  Koncert se koná v neděli 19. listopadu v 18 hodin v chrámu sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Předprodej vstupenek v prodejně obuvi, Hybešova 476 v Újezdě u Brna. Výtěžek je určen na rehabilitační pomůcky pro pětiletého Danielka.       Telnické vánoční pohlednice - Oznamujeme vám, že na Obecním úřadě v Telnici jsou v prodeji telnické vánoční pohlednice. Autorkou je telnická výtvarnice Martina Hostěradská. Zakoupit si je můžete v úředních dnech: Po, St, Čt od 8 do 18 hodin v kanceláři OÚ Telnice na Růžové ul. 243 za lidovou cenu 5 Kč/ks.    

Vítáme vás
na stránkách obce Telnice
 
Úvodní stránka > Ostatní > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace >

Navigace

přeskočit navigaci

Přihlášení uživatele

Jméno:

Heslo:

registrace
zapomenuté heslo

Anketa

Kde nás najdete?

Kde nás najdete?

Malovaná mapa Brno-venkov-jih

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název 
Obec Telnice
 

2. Důvod a způsob založení 
Obec Telnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 
 

3. Organizační struktura 

Obecní úřad Telnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarostové a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Popis organizační struktury povinného subjektu.
•  Starosta: František Kroutil starosta@telnice.cz 
•  Místostarosta: ing. Jiří Dudák mistostarosta@telnice.cz
•  Místostarostka: Pavla Chovancová mistostarostka@telnice.cz
•  Účetní: Ivana Floriánová ucetni@telnice.cz
•  Úřednice: Marcela Drápalová urednice@telnice.cz  

 

4. Kontaktní spojení

 

5. Případné platby můžete poukázat 
Komerční banka, a.s.
5821641/0100

 

6.  
00282677
 

7. DIČ 
CZ00282677

 

8. Rozpočet  
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

více zde a zde

 

9. Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
  • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

  1. osobně v úřední dny Obecního úřadu Telnice na adrese: Růžová 243, 664 59
  2. telefonicky v úřední dny (spojovatelka: 544 224 410)

písemně:

  1. poštou na adresu obecního úřadu
  2. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny (podatelna@telnice.cz)
  3. přímo na podatelně obecního úřadu na adrese Růžová 243, 664 59 Telnice v úřední dny pondělí, středa, čtvrtek 8:00–18:00
  4.  prostřednictvím datové schránky: aqkaq33

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese: Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice (osobní podání v úřední dny) nebo prostřednictvím elektronické podatelny či datovou schránkou.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ Telnice se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku.
 

12. Formuláře
Možné získat na Obecním úřadě v Telnici, viz Kontaktní spojení
 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) 
 

14. Předpisy

(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
V současné době nejsou pro Obec Telnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva a poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999Sb.
zde

18. Seznam organizací
Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno-venkov, p. o.

 

Počet zobrazení: 5233

Doporučujeme